Bedankt voor je stem!

63

Stemmen

PLAN #109
’Toekomst is Nu -TIN’
— Guido Bastiaans

Omschrijving

Met veel interesse hebben we kennis genomen van het initiatief die de gemeente Amsterdam en Kennisland hebben genomen om de mogelijkheid te bieden op een andere manier inrichting te geven aan onderwijs. Wat ons betreft loopt dit vooruit op nog komende onderwijsontwikkelingen die ruimte gaan bieden aan nieuwe soorten onderwijs. Het initiatief biedt kansen en mogelijkheden om op een ander manier tegen (voortgezet)onderwijs aan te kijken maar vooral om er anders mee om te gaan. De kans die wij willen benutten is om vanuit een nieuw onderwijsparadigma vorm te geven aan de onderwijsbehoeften die er voor nu maar zeker ook voor later liggen. Met dit plan willen we aansluiting zoeken en vinden bij de behoeften (ook maatschappelijk) van nu en later.

Onderwijs vanuit een nieuw paradigma welke dynamisch van aard genoemd kan worden ipv alleen maar lineair, logisch-mathematisch. In dit plan richt de school zich op:

 1. leerlingen leren - en laten kiezen

 2. ontdekken en ondernemen

 3. onderwijsaanbod op basis van verschillen; multicultureel, interesse, niveau, tempo en leerstijl

 4. aansluiting met PO

 5. het behalen van flexibele diploma's - niveau bepaling per onderdeel/vak

 6. aanbod van Chinees (Manderijn), Spaans en Engels als verplichte vreemde talen

 7. bewegen en gezonde voeding om tot optimaal leerrendement te kunnen komen en duurzaam te leven

 8. samenwerking met partners uit verschillende arbeidssectoren in de buurt ( om stages en onderzoek te faciliteren

 9. gebruik maken van digitale/technologische leermiddelen zoals iPads, adaptieve software en 3D-printers

 10. leerlingen die participeren in de ontwikkeling van de school door onderdeel te zijn van het maken en uitvoeren van beleid binnnen de school

 11. peer-tutoring

 12. feedback en (zelf)reflectie om leerrendementen te verhogen

 13. het werken met generalistische docenten/begeleiders en specialistische docenten/begeleiders

 14. thematisch curriculum vormgegeven in projecten

 15. duurzaam gebouw die efficiënte (en flexibele) ruimtes heeft om een continu leren mogelijk te maken

 16. het vaardig maken van leerlingen voor de 21e eeuw

De school werkt met lessen die in grote lijnen zijn verdeeld in presenteren, samenwerken, zelfstandig werken en feedback geven en ontvangen. Het gebouw en zijn ruimtes speelt een cruciale rol in de uitvoering van het curriculum.

Uitstroomprofiel leerling:

•De leerling heeft een beeld van beroepen van nu en de toekomst

•Hij/zij is in staat om op basis van eigen interesse, talent en vaardigheden een richting te kiezen in het vervolgonderwijs

•De leerling heeft een beeld van zichzelf over wie hij/zij is

•21e eeuw vaardige leerling

Wilt u meer weten over de inhoud en de stappen die genomen dienen te worden? Lees dan het geuploade document en graag leggen we u het plan persoonlijk voor om het middels een presentatie meer tot leven te laten komen.

Initiatiefnemers

Ik ben Guido Bastiaans (40) en samen met Jennifer de Laet (35) ben ik werkzaam op het Niftarlake College te Maarssen. Naast docent Engels is ze ook voortrekker van het innovatietraject die de school is in gegaan. De innovatie richt zich op gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren gebruik makend van de iPad. We zijn onderdeel van een leerlab (initiatief VO-raad) om samen met andere scholen te komen tot een voor de scholenmarkt breed innovatief product gericht op content. Jennifer is daarnaast ADE www.apple.com/nl/education/apple-distinguished-educator.

Als afdelingsleider van de MAVO ga ik nu mijn 2e jaar in op het Niftarlake. Voorheen heb ik 5 jaren als teamleider gewerkt op een VMBO school in Zeist. In die periode heb ik mij bezig gehouden met de invoering van iPads in het onderwijs maar vooral met het beïnvloeden, sturen en opleiden van docenten om anders met hun onderwijs om te gaan. Van huis uit ben ik gymdocent maar voel me heel prettig en succesvol in mijn huidige functie.