Bedankt voor je stem!

250

Stemmen

PLAN #56
PLAN DOOR NAAR DE INCUBATOR!
’VIA Marzano: een school voor tien tot zestien jaar, met schoolsucces voor iedereen.’
— Wietske Miedema Marian Konijn

Omschrijving

Een school voor tieners en pubers van tien tot zestien jaar, waar alle leerlingen nog gewoon bij elkaar in de klas zitten en samen leren zonder keuzestress. Na zes jaar stromen leerlingen uit naar klas 4 of 5 havo, klas 4 of 5 vwo of naar het mbo, niveau 3 en 4.

Op VIA Marzano is leren de norm. Leerlingen hebben zin in leren. Er werken uitsluitend docenten die ervan uitgaan dat alle leerlingen op hoog niveau kunnen leren. Ze geloven dat alle leerlingen (en zij zelf ook) altijd kunnen leren en groeien. Ze gunnen leerlingen Autonomie, zorgen voor Binding met andere leerlingen, met docenten en met de samenleving, en versterken Competenties van leerlingen: de ABC vitamines van het onderwijs. Hoge verwachtingen en andere onderzoeksresultaten over didactiek en pedagogiek inspireren docenten van VIA Marzano.

Het onderwijs op VIA Marzano is betekenisvol en creëert daarom betrokkenheid bij leerlingen. Het gaat op VIA Marzano niet om leren voor de toets, maar om toetsen voor het leren. Het gaat niet om het leren van kale feiten, maar om begripsvorming en diep leren. VIA Marzano stimuleert zelfkennis en zelfsturing. Daarbij schrikken docenten niet terug voor puberproblemen. Ze houden van pubers.

Er is een mooie mix van werken in de eigen klas door middel van directe instructie en werken in groepen aan projecten: massa-maatwerk. Door de lesstof modulair te organiseren ontstaat maatwerk met doorlopende leerlijnen. In de klas wordt goed, activerend en taalgericht les gegeven in alle vakken en er wordt geoefend zodat kennis wordt onthouden en ingeslepen. Natuurlijk is er ook huiswerk. Daarnaast lossen leerlingen in heterogene groepen problemen op, doen ze onderzoek en ontwerpen ze producten. Dan doen ze alle kennis op die daarbij komt kijken, en ze leren over samenwerken, met ict en nieuwe technologieën. Ze ervaren dat hoofd, hart en handen samengaan.

En waarom VIA Marzano? Robert Marzano is een bevlogen onderzoeker en leraar die zijn leven heeft gewijd aan het vertalen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk van het lesgeven en het leren. Leren is zijn passie. En dat staat centraal op VIA Marzano.

Initiatiefnemers

Wietske Miedema is (leer)psycholoog, gepromoveerd op het leren van docenten, lerarenopleider tweedegraads en eerstegraadsopleidingen, nascholer, opleider verschillende Masters of Education, met Marzano samen auteur van Leren in vijf Dimensies VO (2013) en Leren in vijf Dimensies PO (2014), methodeschrijver geschiedenis VO. Vooral kennis van pedagogisch-didactische vernieuwing en professionalisering van docenten. Opleiding: HBS-b te Leeuwarden, psychologie te Groningen.

Marian Konijn is (bevoegd) docent beeldende vakken en Engels VO, ervaring in (begeleiding van) schoolmanagement, eindverantwoordelijk schoolleider, leerplanontwikkelaar, methodeschrijver Kunstgeschiedenis bovenbouw Havo-VWO en Beeldende vakken Basisvorming. Vooral kennis van dagelijkse onderwijspraktijk en schoolorganisatie. Opleiding: Atheneum A te Amsterdam, kunstgeschiedenis Universiteit te Amsterdam, lerarenopleiding textiele werkvormen en Engels VLVU, Master Verandermanagement VU, opleiding Coach Practitioner.