Bedankt voor je stem!

1

Stemmen

PLAN #33
’Wijs en nieuwsgierig: de school als ideale gemeenschap’
— Vivianne Spruit

Omschrijving

In de ontwikkeling van een nieuwe school zal het naar mijn mening ook moeten gaan over de plek die de school inneemt op de Amsterdamse arbeidsmarkt. Een school staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van de gemeenschap.

Bevorderen van de instroom, doorstroom en uitstroom van docenten zorgt ervoor dat de school minder geïsoleerd staat en meer onderdeel is van de hele Amsterdamse arbeidsmarkt.

In mijn visie op de docent, is het daarbij van belang dat een team de diversiteit van de stad weerspiegelt, ook waar het gaat om de leeftijdsopbouw en werkervaring buiten het onderwijs.

De latere loopbaanleraar biedt niet alleen een oplossing voor de invulling van vacatures in de zogenoemde tekortvakken, maar brengt ook een betekenisvolle context van het schoolvak mee in de klas.

Zo leidt een stad op, biedt werk en zet vervolgens de kennis en vaardigheden in binnen de eigen gemeenschap.

Initiatiefnemers

Ik ben oprichter/ eigenaar van Het Schoolbureau. Het Schoolbureau is een samenwerkingsverband van zelfstandige lerarenopleiders, recruiters, arbeidsbemiddelaars en assessoren.

Het Schoolbureau is een innovatief bedrijf dat: - oplossingen op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt initieert en faciliteert; - draagvlak creëert en verschillende partijen weet te verbinden; - scholing en training biedt om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen en te behouden.

We werken samen met het Werkgevers Servicepunt (WSP), gemeenten, opleidingsinstituten in onderwijs en schoolbesturen.