Bedankt voor je stem!

49

Stemmen

PLAN #106
’ZERO PAMFLET’
— Frank Stassar

Omschrijving

Voor het plan omtrent mijn nieuwe school, waar ik al jaren mee bezig ben, verwijs ik naar mijn document, geheten ZERO PAMFLET in de bijlage. Mijn school, ik prefereer Centrum, heet ZERO, niet het niets, maar het alles. Het begin, het meest positieve vertrekpunt in samenwerkingsverbanden van mensen op een plaats die jongeren de kans geeft ,anders met de maatschappij om te gaan, deze te herstructureren en anders vorm te geven. Ik heb dat op mijn wijze genoteerd, overeenkomend, qua vormgeving, met de gedachten die bij een nieuwe school, gebaseerd op meer dan 23 jaar ervaring in het onderwijs.

Met mijn conceptplan, wat ik als een beeldend plan, gedicht, pamflet, ondersteund met afbeeldingen, heb geschreven, geef ik een schets omtrent jongeren, onderwijs en ideologie. Ik beschouw deze tijd pedagogisch/didactisch als een ideologie-arme tijd, waarin onderwijs aan banden ligt en niet de experimentele proeftuin voor jongeren is die het zou moeten zijn, onderbouwd met andere ideeën en concepten, dan beleidsmatige ambtenarij.

Mijn school is een gedicht ,een kunstwerk ,een installatie ,een sculptuur ,een film ,een boek, een compositie ,een stelling , een waarachtig experiment ,een laboratorium ,een plaats ,een thuis waar mensen samen vormgeven en vorm zoeken, badend in verleden, heden en toekomst. Van individualisme naar de kracht van collectiviteit. Anders denken, zonder te verzanden in zweverijen .

Creativiteit en kunst worden de nieuwe schatkamers genoemd . deze kamers moeten opnieuw gevonden en gewaardeerd worden in hun maatschappelijke volwaardigheid. ZERO gaat dit avontuur aan.

hieronder een citaat uit het bijgevoegde document:

EEN CENTRUM WAAR

het creatief leren centraal staat, gecentreerd rondom ONDER ANDERE Mediale, filmische en kunstzinnige Ankers. Waar cognitie en cognitief leren is ingebed in een l abo ratori u m- achtige, museale, creatieve leerstructuur. contact met de buitenwereld belangrijk is, betrokkenheid geen gevaarlijk woord is. erkend wordt dat omgang van zeer groot belang is. Het proces centraal staat.

diverse leerstrategien bij verschillende kinderen benut kunnen worden. zowel kinderen, ouders, docenten en andere betrokkenen graag naar toe gaan. Leren en ervaren gedragen wordt door een collectieve betrokkenheid. samen eten en koken centraal staat. erkend wordt dat de lessenaar en schooltafels opgesteld in carree ,rijen of anderszins uitziende verspreidingen niet de meest optimale vorm is. de effectieve aanwezigheid van design bijdraagt aan het creeren a m b i a n c e. van Dali’s Bocca in een kader tegenover elkaar staan, van een goede bijzondere en duurzame Bijvoorbeeld een ruimte waar kopien of iets dergelijks... na-schoolse momenten gezien worden als bijzonder waardevol binnen het organische creatieve leermoment. Mogen kunnen en willenleren in een organische veelzijdigheid, zich richtend op de harmonische ontwikkeling van schoolgaande kinderen/jongeren uitgangspunt is............

Initiatiefnemers

Ik ben Frank Stassar, geboren, 14 juni 1962, Breda. Via MAVO en HAVO een HBO studie Pedagogische Academie St Frans,Breda afgesloten. Tijdens deze studie les gegeven bij de Stichting Lezen en Schrijven, NT1, alfabetiseringswerk ,Made.

Na Pedagogische Academie,2e HBO opleiding, eerstegraads Academie Beeldende Vorming ,Tilburg en afgesloten.

In 1993 naar Amsterdam verhuisd en als docent AVO gaan werken op Grafische School Haarlem. 93/94 ben ik hier Beeldende Vorming gaan geven en ism Gemeente Haarlem, GALERIETUNNELproject vorm gegeven. Van verloederde tunnel naar podium Hedendaagse Kinderkunst. Hiervoor 1996 Roethofprijs gekregen, onderscheidingen Canada en Amerika, publicatie voor LOKV, kunst onder 18.

5 jaar geleden, ism anderen, opzetten van afdeling Media & Theater Haarlem College. Groter conceptplannen hiervoor geschreven, subsidie verkregen. Internationaliseringsproject geschreven, subsidie verkregen. Artikelen in kunstzone geschreven, andere samenwerkingen gestart.

Oproep

Op dit moment heb ik al paar mensen op het oog, maar natuurlijk wil ik graag verder werken met gelijkgestemde docenten die een andere richting willen ingaan, kunstenaars, schrijvers, filosofen, choreografen, dichters, koks, net afgestudeerden die met mij dit verder willen vormgeven.

stassar[at]hetnet.nl