Informatie

Onze Nieuwe School is een zoektocht van de Gemeente Amsterdam en Kennisland naar schoolmakers die de verwachte leerlingengroei in Amsterdam kunnen opvangen. Iedereen die een idee of plan heeft voor een nieuwe school (po of vo) kan meedoen met deze ‘challenge’.

Er zullen drie à vier nieuwe scholen of onderwijsplekken daadwerkelijk opgericht worden. De gemeente ondersteunt initiatieven in de zogenoemde ‘kraamkamer’ bij hun start met bijvoorbeeld (tijdelijke) huisvesting, inrichting en leermiddelen, tegemoetkoming van extra personeelslasten en begeleiding.

Bekijk hier de video-oproep van wethouder Simone Kukenheim en lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen over Onze Nieuwe School:

 • Alle deelnemers wiens plan is geselecteerd door de jury naar aanleiding van de Presentatiedag en de achterliggende stukken krijgen de komende maanden de mogelijkheid hun plan verder uit te werken, zodat de realisatie van hun school een stap dichterbij komt. Om hen hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen, organiseren we maandelijkse incubatorbijeenkomsten, en worden zij begeleid door een coach. Geselecteerde deelnemers dienen onderstaande datums vrij te houden:

  • Woensdag 16 september 09.00 - 17.00 uur

  • Woensdag 14 oktober 09.00 - 17.00 uur

  • Woensdag 11 november 09.00 - 17.00 uur

  • Woensdag 9 december 09.00 - 17.00 uur

  Meer informatie over het programma versturen we via e-mail.

 • Zoals in het reglement vermeld staat correspondeert de jury niet over de uitslag van de online challenge. Om de eenvoudige reden dat we te weinig capaciteit hebben om de 74 deelnemers die niet door zijn te woord te staan. Het juryrapport van de Presentatiedag is openbaar waar het de geselecteerde plannen betreft, maar gesloten waar het de plannen betreft die niet door mogen naar de Incubator.

 • We zijn met deze challenge op zoek naar de beste plannen voor een nieuwe school in Amsterdam. Om zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan de challenge én de plannen te geven, hebben we besloten om via social media te laten stemmen. Hiermee konden de initiatiefnemers laten zien dat zij reeds draagvlak hebben vergaard voor hun plan, iets wat in een later stadium ook van belang is voor het oprichten van de school.

  Planindieners zonder een actieve achterban op social media konden alsnog worden uitgenodigd voor de presentatiedag door de jury. Naast de 35 plannen die door het publiek werden gekozen, kon de jury namelijk nog maximaal 15 wildcards uitdelen aan goede plannen, die niet in de online stemming naar boven zijn gekomen. Deze in totaal maximaal 50 plannen presenteren zich op 31 augustus aan de jury, die vervolgens 10 tot 15 initiatieven kiest om door te gaan naar de volgende ronde, de incubator.

 • Die hebben we uiteraard bewaard. Je kunt ze vinden op deze pagina.

 • De jury bestaat uit:

  • juryvoorzitter Aleid Truijens, publicist en columnist over onderwijs, onder andere voor De Volkskrant;

  • Johannes Visser, leraar Nederlands op het Zaanlands Lyceum en schrijvend voor De Correspondent;

  • Tijl Koenderink, slimme onderwijsvernieuwer en ervaringsdeskundige in het stichten van scholen;

  • Michael Idema, leraar op het Atlascollege en innovatiebrigadier;

  • Monique Volman, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam;

  • Meryem Basoglu, afgevaardigde van het kinderpersbureau, leerling uit de brugklas van het Sint Nicolaaslyceum, 12 jaar oud.

 • In principe kan iedereen meedoen, maar de nieuwe school moet natuurlijk wel in Amsterdam komen te staan. Klik hier voor het reglement van Onze Nieuwe School.

 • Het is een open oproep, dus alle goede ideeën zijn welkom. We hebben een paar logische randvoorwaarden: we verwijderen ideeën met racistische, beledigende, herhalende en niet ter zake doende content.

 • Jazeker. Om het overzichtelijk te maken, hebben we alles op een rijtje gezet in het reglement.

 • Het belangrijkste criterium is: heeft de school duidelijk toegevoegde waarde ten opzichte van het bestaande schoolaanbod (behalve extra onderwijsplekken)?

 • Van 15 augustus tot en met 23 augustus 2015 kan het publiek online stemmen op hun favoriete plan. De 35 initiatiefnemers met de meeste stemmen, mogen hun plan presenteren tijdens de presentatiedag op 31 augustus 2015.

 • De Challenge
  Vanaf 15 augustus stemmen de bezoekers van onzenieuweschool.nl op hun favoriete plan. De beste 35 gaan door naar de presentatiedag. De jury kiest uit de overige plannen nog maximaal 15 initiatieven die ook mee mogen pitchen.

  De Presentatiedag
  Op de presentatiedag (31 augustus 2015) presenteren de geselecteerde initiatiefnemers hun plan en beslist de jury welke 10 à 15 plannen doorgaan naar de volgende ronde (de incubator).

  De Incubator
  In de incubator(broedkamer) ontwikkelen deze veelbelovende plannen zich tot volwaardige onderwijsinitiatieven. De initiatiefnemers worden hierbij geholpen door experts uit het onderwijsveld en studenten.

  De Kraamkamer
  De 3 à 4 meest kansrijke initiatieven gaan door naar de kraamkamer. In deze laatste fase worden de scholen door de gemeente geholpen om hun school te starten.

 • Het aantal leerlingen in Amsterdam neemt gestaag toe en het huidige schoolaanbod in Amsterdam kan deze leerlingengroei niet opvangen. De prognose voor de komende 10 jaar is dat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met 11% toeneemt en in het primair onderwijs met 9%. Deze leerlingen moeten ook een plekje in het Amsterdamse onderwijs krijgen, dus moeten er nieuwe onderwijsplekken komen. Lees ook het persbericht.

 • De Gemeente Amsterdam ziet deze challenge als een unieke kans om de diversiteit van het onderwijsaanbod te vergroten en wil deze zoektocht gebruiken om iedereen een kans te geven om met vernieuwende scholen een plek te verwerven binnen het Amsterdamse onderwijs.

 • Ja, er zullen drie à vier nieuwe scholen daadwerkelijk opgericht worden. Dit kunnen compleet nieuwe scholen zijn, maar ook nieuwe onderwijsplekken op bestaande scholen. De gemeente kan initiatieven in de kraamkamer uiteindelijk ondersteunen bij hun start met bijvoorbeeld: (tijdelijke) huisvesting, inrichting en leermiddelen, tegemoetkoming van extra personeelslasten en begeleiding. Lees voor meer informatie ook het reglement.

 • Ja, we organiseren meerdere bijeenkomsten waarin je ideeën kunt uitwisselen met andere schoolmakers, inspirerende sprekers vertellen hoe zij hun school hebben opgericht en je al je vragen over Onze Nieuwe School kunt stellen. Houd hiervoor ook de Agenda in de gaten.

 • Wil je meedoen met Onze Nieuwe School, maar heb je nog iets nodig om je plan in te dienen, of om verder aan je school te bouwen? Word dan lid van deze Facebook-groep en laat daar je vraag achter. Wil jij je graag aansluiten bij een initiatiefnemer of heb je een ander aanbod, dan kun je dat ook hier plaatsen. Zo helpen schoolmakers elkaar verder! Mailen naar info@onzenieuweschool.nl of tweeten naar @schoolmakers020 kan natuurlijk ook.

 • De leerlingengroei geldt voor beide categorieën, dus we zoeken ideeën en plannen voor zowel nieuwe middelbare scholen (vo) als basisscholen (po).

 • Ja, graag zelfs! Hoe meer goede ideeën en plannen, hoe beter.

 • Jazeker! Je kunt bij het indienen van een plan aangeven dat je nog op zoek bent naar bepaalde expertise of medestanders.

 • Ideeën aandragen is sowieso vrijblijvend. Alleen plannen worden meegenomen in de beoordeling. Als je een plan indient betekent dit dat je het plan zelf wilt uitwerken en ben je bereid je plan te presenteren op 31 augustus en verder te ontwikkelen in de incubator. Als je hiermee niet akkoord gaat, kun je geen plan indienen.

 • Je kunt de ideeën en plannen van anderen delen via social media en vanaf 15 augustus kun je stemmen op plannen op de website. Sommige indieners van plannen hebben wellicht een specifieke vraag waar jij het antwoord op weet. Kom ook naar één van de bijeenkomsten en help anderen om hun plannen aan te scherpen.

 • Als het goed is levert Onze Nieuwe School drie à vier nieuwe scholen op. Daarnaast zijn we ook geïnteresseerd in de mogelijkheid om het onderwijssysteem te verbeteren. Daarom vormen we een Lerende Ring van betrokkenen en belanghebbenden. Met behulp van deze Lerende Ring kunnen moeilijkheden die potentiële nieuwe scholen ondervinden tijdens het proces, makkelijker opgemerkt en overwonnen worden.

 • Yes you can join the challenge, but we recommend you to find a Dutch partner to make plans with, who can translate everything for you.