Bedankt voor je stem!

3

Stemmen

PLAN #98
’Alle kinderen zijn anders, maar leren hetzelfde: met hun hersenen en met al hun zintuigen’
— Ellen Schneider

Omschrijving

Omdat in de huidige situatie

• teveel leerlingen - vijf dagen per week van half negen tot vijf in overvolle klaslokalen moeten doorbrengen - door diverse oorzaken veelal ongeconcentreerd, ongeïnteresseerd of ongemotiveerd zijn - niet voldoende in staat gesteld worden te ontdekken wat hun kwaliteiten zijn - veel te vaak zonder diploma van school gaan

• teveel docenten - lange dagen voor de klas moeten staan - vaak zwoegend om structuur aan te brengen in overvolle, complex samengestelde groepen - vaak niet in staat tot gedifferentieerde aanpak van de lesstof - en op effectieve wijze kennis over te brengen aan veelal ongeconcentreerde, ongeïnteresseerde en ongemotiveerde leerlingen

• teveel MBO’s, HBO’s en universiteiten worden geconfronteerd met een jaarlijks groeiende groep eerstejaars studenten - die binnen een paar maanden stopt met de opleiding - die gedesillusioneerd is omdat het niveau te hoog is - die teleurgesteld is omdat de opleiding volkomen anders is dan verwacht

• alle ouders - voor hun kroost de beste basis voor een goede toekomst en bovenal een zinvolle en gelukkige schooltijd wensen - maar ondanks al hun inspanningen te vaak worden geconfronteerd met teleurgestelde, faalangstige kinderen die hun draai op school niet kunnen vinden - en zien dat hun kinderen in een neerwaartse onderwijsspiraal terechtkomen

Omdat wij ervan overtuigd zijn

  • dat al deze mensen elkaar veel meer te bieden hebben dan de huidige realiteit van wederzijdse uitputting, irritaties en teleurstellingen

…zeggen wij: het kan anders, beter!

Op onze school hebben de dagen een horizontale programmering.

9:00 – 13:00 uur Klassikaal

• vakdocenten verzorgen de leervakken

• differentiatie naar schooltype vindt plaats na het derde leerjaar, individuele differentiatie geschiedt vanaf de eerste dag

• om te kunnen beantwoorden aan de behoeften van de individuele leerling hebben de docenten hebben de vrijheid om hun lessen zelf vorm te geven

• beginnende docenten worden fulltime begeleid door docenten, die verplicht met pensioen zijn gegaan

• huiswerk wordt tijdens de lessen gemaakt

• tweemaal per jaar wordt het niveau van de leerlingen digitaal getoetst

13:00 – 14:00 uur Lunch voor alle leerjaren
14:00 – 17:00 uur Onderbouw / bovenbouw

• studenten en docenten van MBO’s, HBO’s en universiteiten verzorgen in samenwerking met de docenten een middagprogramma, dat bestaat uit een selectie van cursussen uit het aanbod van de verschillende opleidingen

• de cursussen worden gegeven in onder- en bovenbouwblokken, leerlingen van verschillende niveaus en leerjaren werken samen

• de cursussen worden afgesloten met een eindopdracht

• sport, onder leiding van ervaren sportdocenten, neemt een centrale plaats in op onze school

• ruime aandacht is er voor kunst en cultuur

• vakdocenten zijn aanwezig voor extra bijles

Initiatiefnemers

Wij zijn Ellen Schneider, docent Duits en Elly König, docent Engels. Beide hebben we een zeer ruime ervaring in het begeleiden van leerlingen op hun zoektocht naar hun talenten ambities en naar zichzelf.

Onze groeiende onvrede met de huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs en onze grote betrokkenheid bij de opgroeiende kinderen, de docenten, de vervolgopleidingen en de ouders die hier dagelijks mee te maken hebben, zijn voor ons de belangrijkste drijfveer om op deze manier te proberen het tij te keren.