Bedankt voor je stem!

570

Stemmen

PLAN #123
’Circulaire School’
— Claire de Pont, Annerieke Douma, Thieu Besselink, Wally van Hall, Jorien Castelein, Margriet van der Laan, Marijn Harinck, Coralie Fuchs, Arjan Polhuijs 

Omschrijving

De Circulaire School wordt ontwikkeld midden in en samen met de circulaire wijk Buiksloterham. Ze komt voort uit het verlangen om de volledige potentie van leerlingen en onszelf te ontwikkelen en om een verschil te maken vanuit het besef dat we ook toekomstige generaties de kans willen geven goed voor zichzelf te zorgen in een wereld met eindige hulpbronnen, met grote diversiteit, en snelle technologische, economische, en sociale ontwikkelingen.

Je vindt bij ons een opleiding voor vmbo-t, havo, vwo en gymnasium. Het onderwijs wordt op eigen wijze vanuit de ontwikkelingsbehoefte van de leerling ingericht, passend bij de levensfase, karakter, en interesse. Het onderwijs gaat op de Circulaire School in de eerste plaats uit van wat er in de leerling tot ontwikkeling kan komen. Door een integrale ontwikkeling van hoofd, hart en handen te faciliteren zorgen we ervoor dat de leerling niet alleen zijn plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij zal kunnen vinden, maar er ook vanuit vrijheid en eigenheid een wezenlijk verschil in zal kunnen maken.

Docenten hebben een grote creatieve autonomie in de ontwikkeling van de leeromgeving en kunnen inspelen op de veranderende context en behoeften bij leerlingen. Door met een bijzonder goed docenten team te werken, en vergaande samenwerkingen met de partners, onderwijsontwikkelaars en universiteiten aan te gaan kunnen wij goede resultaten garanderen en tegelijkertijd de vrijheid nemen om gebruik te maken van het feit dat leren altijd en overal kan plaatsvinden.

www.circulaireschool.nl

Initiatiefnemers

De groep mensen die deze school creëert is een bevlogen groep die niet zomaar heeft besloten dat ‘het anders moet’ of vanuit onvrede. We zien voornamelijk kansen om onze kinderen te laten voorsorteren op de toekomst. De naam die we dit hebben gegeven is circulair onderwijs. Creëren is de eerste stap, een heel goede uitvoering zorgt voor het uiteindelijke succes. Circulair denken is wat ons bindt en is de basis voor de school. Een ieder zal ook daadwerkelijk een rol gaan vervullen op de school vanuit zijn of haar eigen expertise.

www.circulaireschool.nl/#/wie