Bedankt voor je stem!

212

Stemmen

PLAN #41
PLAN DOOR NAAR DE INCUBATOR!
’Het atelier is het hart van de school’
— Marike Hoekstra

Omschrijving

Wat als onze basisschool een atelier zou hebben waar de deur voor de kinderen altijd open staat? Waar de kinderen op eigen initiatief met kunstenaars kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren?

Maken, spelen, samenwerken en onderzoeken zijn belangrijke manieren waarop kinderen leren. Hier willen wij meer ruimte aan geven. Ons initiatief stelt het atelier als vrijplaats centraal in de school. Het atelier is voor een kind een plek waar het kan leren door te doen. Kinderen die met kunstenaars in een ateliersituatie kunnen werken leren eigen oplossingen bedenken, kiezen zelf wanneer, hoe en met wie ze samen werken en ervaren de zeggingskracht van hun eigen creativiteit en verbeelding.

Wat als het atelier in onze basisschool een echte vrijplaats zou zijn? Wat als de kinderen daar een gebied binnen zouden kunnen stappen waar zij meebeslissen, zelf projecten beginnen, uitvoeren en onderzoek doen?

Het atelier in onze school wordt een broedplaats voor het ontwikkelen van andere manieren van werken en leren. Ons voorstel is gebaseerd op sociaal-constructivistische leertheorieën, authentiek leren en praktijkervaringen zoals Reggio Emilia en Room 13. De ateliersituatie biedt school en leerkrachten de mogelijkheid om verbinding te maken met informele en democratische vormen van leren en deze in te zetten in de eigen onderwijspraktijk en schoolstructuur.

Wat als het atelier voor de kinderen een plek zou kunnen zijn die thuis, school en leefomgeving met elkaar verbindt?

Onze nieuwe school is een Amsterdamse buurtschool waar kinderen door spel, onderzoekend leren en samenwerken met elkaar en met kunstenaars vrijheid en ruimte krijgen om waardevolle kennis te construeren. Waar de ervaringen in het atelier de deur open zetten voor vakoverstijgend leren en projectmatig werken. Waar een gedreven team van leerkrachten met verschillende achtergronden en expertise de verbinding weet te maken tussen het autonome werken van het atelier, het leren van kinderen in de klas en de wereld buiten school.

Wat als kunstenaars, leerkrachten, ouders en onderzoekers samen het initiatief zouden nemen om een school te beginnen?

Van elkaar leren is in ons plan voor een nieuwe school niet alleen belangrijk voor de kinderen. Voor ons is ook van belang dat leerkrachten, ouders en kunstenaars met docentenopleiders en onderzoekers van elkaar en van de kinderen kunnen leren. Door het samenbrengen van expertise, onder andere door samen te werken met het Lectoraat Kunst- en cultuureducatie en de Master Kunsteducatie AHK en The New School Collective kan de school een platform worden voor professionalisering en onderwijsvernieuwing.

Wat als we een school zouden beginnen die tegemoet komt aan de verwachtingen van de kinderen?

www.marikehoekstra.nl/art-education www.hannekesaaltink.nl/category/blog/ www.facebook.com/groups/thenewschoolcollective/ www.room13international.org/about/

Initiatiefnemers

Marike Hoekstra is onderzoeker aan de AHK, docent aan de Master Kunsteducatie en beeldend kunstenaar. Zij doet promotieonderzoek naar de implicaties van de kunstenaardocent voor de pedagogische praktijk. Eerder deed zij onderzoek naar atelierprojecten met jonge kinderen en naar vernieuwing van het beeldend onderwijs. Hanneke Saaltink is groepsleerkracht in het primair onderwijs, ICCer en beeldend kunstenaar. Zij zet kunsteducatieve projecten op en ontwikkelde bij de AHK een nascholingscursus voor professionals in het basisonderwijs. Zij deed onderzoek naar de functie van taal tijdens het tekenen van jonge kinderen en blogt regelmatig over kunst en onderwijs. Tanja Kerkvliet is hoofd Onderwijs en Amateurkunst bij Scholen in de Kunst en verantwoordelijk voor alle activiteiten en beleid op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst in Amersfoort en omgeving. Eerder combineerde zij haar werk als dansdocent met consulenten- en advieswerk op het gebied van cultuureducatie.