Bedankt voor je stem!

9

Stemmen

PLAN #44
’Waar 180 nationaliteiten van Amsterdam tot hun recht komen’
— cynthia Doorstam

Omschrijving

Ideale school:

• leerlingen krijgen cultuurlessen over andere culturen. Zwarte scholen en witte scholen met elkaar in contact door activiteiten te organiseren bv.(sportdagen)

• Maatschappijles op de basisschool gegeven anders is er al van een tweedeling sprake als dit pas op de middelbare school wordt gegeven. De focus gericht zijn op andere culturen. Met maatschappijles musea bezoeken, op verkenning gaan in de stad, weten waar Rembrandt geleefd heeft, waar de Dam ligt enz. Kinderen moeten hun stad kennen en verkennen.

• Gelijkheid om uitsluiting te doorbreken door een schooluniform te dragen omdat dat kinderen gepest worden dat ze geen merkkleding dragen.

• Focus op teambuilding, werken aan versterking van het groepsproces binnen de school (klas) en daardoor aan de samenwerkingsverbanden als je in subgroepen opdrachten moet uitvoeren.

• Geschiedenislessen op meerdere standpunten gericht, dan alleen Nederland.

• Docenten naar leerlingen luisteren, naar hun meningen en hun standpunten en moeten onpartijdig zijn. De docent moet een neutrale houding hebben binnen de school naar leerlingen. Moet geen dictatuur heersen waar de hiërarchische structuur tussen docent en leerling de samenwerking belemmert. In geval van conflict moet er ruimte zijn voor de gevoelens en emoties van leerlingen en dat de docent luistert naar de argumentaties en niet meteen de schuld bij de leerling legt. Mentor moet actief zijn, moeten onpartijdig zijn en zorgdragend voor een veilig klimaat voor het schooljaar zorgen en niet enkel gesprekken hebben over het niveau maar het groepsproces waarborgen.

• De docenten zich niet focussen op prestaties van leerlingen, maar op het welbevinden van de leerling in het leerjaar van zijn klas en dat hij/zij zich binnen de school veilig voelt.

• De toetsen moeten niet belangrijker zijn dan het leerproces zelf.

• Niveau van de basisvakken moeten hoger, waardoor men gemotiveerde leerlingen krijgt.

• Aan begin van t' schooljaar een test, van ieder individuele leerlingen om te bepalen welk niveau hij/zij heeft. De leerstof moet gebaseerd zijn op t' resultaat van de gemaakte test.

• Op elke school zijn er leerlingen die achterstand hebben en te weinig algemene kennis bezitten. Het lezen van boeken gestimuleerd om voor verbetering te zorgen. Schooluitjes naar musea leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

• Filosoferen.

• Het niveau van vmbo 4 naar mbo 4 leerjaar 1 moet omhoog. Het niveau bij t' verlaten van de vmbo 4 t' verschil met mbo niveau 1 nihil is. Het Klassikaal systeem binnen t' onderwijs waar iedereen leert op hetzelfde niveau maar niet iedereen op hetzelfde niveau zit. De nieuwe examens die de regering van: Nederlands, Engels en rekenen heeft gemaakt, deze examens zijn bij mbo 4 op het niveau van vwo 6, als je het niet haalt, geen diploma. Scholen besloten alle stof op de basis en middelbare is aangeleerd opnieuw te behandelen. De stof soms te makkelijk, dat werk werkt zeer demotiverend voor studenten en leerlingen.

Initiatiefnemers

Ik ben Cynthia Doorstam. Ik heb met mijn 18-jarige zoon Jason dit concept van kleine veranderingen uitgewerkt. Ik ben 55 jaar oud, heb veel levenservaring en ben hierdoor een rijker met mens. Ik ben Surinaamse maar al van kleins in Nederland en Amsterdam woonachtig. Ik ben tussen witte Nederlanders opgegroeid, heb me altijd aan moeten passen en dat gaat mij ook goed af. Mijn werkervaring is dat ik als kapster begonnen ben en het geluk had dat mijn eerste baas een creatief mens was met een brede interesse in allerlei kunstvormen. Hij had het altijd over de Nederlandse burgerlijkheid en ik begrijp nu ook wat hij bedoelde. Ik werkte als Surinaams jong meisjes Op de Apollolaan in Amsterdam waar ik met veel Joodse Nederlandse bewoners in aanraking kwam. Ik ben alleenstaand ouder en voedt mijn zoon op die van een gemengde relaties is en merk dat jongens het moeilijker hebben met een gekleurde huid in Nederland. Ik heb mezelf altijd bijschoolt om mijzelf te ontwikkelen.