Inzendingen

Filter: IDEEëN (174)
Sorteer: Willekeurig  Datum
IDEE #81
’Een school waar vakperiodes een persoonlijke overschrijdende ontwikkeling bieden, vanuit ervaring en bewondering’
— Andreas Hooft
IDEE #71
’Geef leerlingen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen in plaats van de nadruk te leggen op hun leerpunten’
— Bor Wijnker
IDEE #142
’Leerlingen werken aan vakoverstijgende projecten om het verband tussen vakken te zien, docenten werken samen’
— Marlisa Hommel
IDEE #22
’Dé nieuwe school leert alle leerlingen om te gaan met diversiteit. We leren elkaar kennen en verbindend te denken.’
— Bart Mijland
IDEE #90
’In onze nieuwe school is er een speciale 'renbaan' in de gang en naast de trap een glijbaan om snel benede…’
— Greetje Noorlag en Mariska Rave 
IDEE #63
’Onderwijs niet voor een baan, onderwijs voor het leven. Geef studenten een visie mee, vakkennis leren ze gaandeweg.’
— bob Lantman
IDEE #118
’De 'Durfik academie'. Met lessen over: Liefde, inspiratie, vrijgevigheid, discipline, geduld, moed en wijs…’
— jolanda kirpensteijn
IDEE #99
’Een school waar meer geknuffeld wordt’
— Albert ten Oever
IDEE #27
’Start met het sterfbed. Hoe wil je zijn wanneer je gaat? Neem The Five Regrets of the Dying (boek) als leidraad.’
— Lieneke Knuyt
IDEE #162
’Sportivo’
— Hans Van Wees
IDEE #163
’Sportivo, een school waar sport, spel én leren samen gaan!’
— Hans Van Wees
IDEE #173
’Naar een Persoonlijke leeromgeving’
— Simone Glover
IDEE #98
’Het zou mooi zijn als elke dag 'mindful' begonnen wordt.’
— Anneke van de Watering
IDEE #158
’Persoonlijke ontwikkeling als aanvulling op het curriculum. Kijken naar jezelf in relatie met omgeving en anderen.’
— Jan Schalkx
IDEE #164
’Mijn nieuwe school is motiverend voor de kinderen en jeugd.’
— Helena Kaori Maeda
IDEE #104
’Een school waar alle kinderen zin hebben om te leren. Omdat ze het graag willen.’
— Eva Kock
IDEE #73
’De Nieuwetijds School, een basisschool met elke dag Bewuste Creatie, Meditatie, + een Zorgteam voor & door Kinde…’
— Yvonne Liew-On
IDEE #62
’Terug naar de vijftiger jaren toen no degelijk onderwijs werd gegeven. Taal, Rekenen, Geschiedenis, Aardrijkskunde.’
— Geen flauwekul vakken meer. Leer de kinderen wat echt belangrijk is om straks te kunnen studeren! Piontek
IDEE #76
’Maak kinderen weerbaar! Heb het ook over dingen die echt in hun leven spelen (armoede, scheidingen, mishandeling)’
— Els D
IDEE #68
’Een school waar ook naar de hooggevoeligheid oftewel het eq wordt gekeken i.p.v. alleen het iq’
— LJ Tahapary
IDEE #93
’"De Virtuoze school"; waar het draait om waardegedreven onderwijzen en in de wereld komen. ( Gert Biesta s…’
— Suzan Baldinger
IDEE #131
’Mijn nieuwe school is klimaatneutraal en maakt kinderen verantwoordelijk voor de wereld om hen heen.’
— Marcel Oosterwijk
IDEE #169
’LEER NIET OM TE WERKEN, MAAR WERK OM TE LEREN’
— Marieke van Meerten
IDEE #130
’Het eerste lesuur begint minimaal om 10:00 s'ochtends.’
— Ditte Blankert
IDEE #55
’Gelijkwaardigheid tussen docent en student. Iedereen heeft een stem. Er is tijd en ruimte voor het uiten van gevoel’
— Mailin Fleur Landvreugd
IDEE #66
’Een school die mee kan met de snelle leven met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en hoe je kennis opdoet.’
— Hester Groot
IDEE #136
’Leren is leeftijdloos. Geen onderscheid in leeftijd, maar in ervaring en kennis.’
— Barbara Hettema
IDEE #58
’Het onderwijs op mijn school gaat niet uit van het juiste antwoord, maar van verwondering. We onderzoeken en maken.’
— Merel Sprong
IDEE #174
’Naar een Persoonlijke leeromgeving’
— Simone Glover
IDEE #25
’Mijn nieuwe school vervangt proefwerken en toetsen door real-life opdrachten die direct toevoegen aan de samenleving’
— Robbert Maas
IDEE #30
’Op 'mijn nieuwe school' staat het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfwaardering centraal’
— Anna Pauzenga
IDEE #47
’een boeiende, geduldige leerkracht - een goeie sfeer, iedereen is welkom - vooral veel dóen, zowel binnen als buiten’
— Kees de jongen
IDEE #61
’Meditatie 10 min. per dag. Bewegen. Lachen. Levenslessen. Leren om te leren (ook alternatieve methodes). Muziek.’
— Sanne Visser
IDEE #24
’communicatie als vak apart in het voortgezet onderwijs.’
— Monique Koopman
IDEE #40
’Een plek waar je je van 8:00 uur tot 18:00 uur mag ontwikkelen, cognitief, sociaal, creatief.....’
—  
IDEE #156
’ik sluit mijn helemaal aan bij de plan van CYNTHIA SCHOLEN MOETEN NU BEGINNEN MET UNIFORM..’
— lizette pinas
IDEE #1
’Op mijn ideale school leren kinderen om iets te vinden, om hun eigen mening te delen.’
— Judith van Velthooven
IDEE #8
’Mijn ideale school is een laboratorium voor vernieuwing, waarbij kunst, techniek, maatschappij centraal staan.’
— Corina Opstal
IDEE #109
’Een school waar passend onderwijs ook echt passend is’
— Joanne van den Eijnden
IDEE #132
’geen school tijdens puberteit’
— Max Brenman
IDEE #33
’mijn 'school' is er een van beweging - en dan in de ruimste zin van het woord’
— Ella PO
IDEE #28
’Op mijn nieuwe school leren we zoeken en bevragen, niet stampen stampen en accepteren.’
— Duncan Huizinga
IDEE #138
’School betekent vrije tijd. Wat betekent vrije tijd?’
— Hansje Snor
IDEE #83
’In mijn school verkennen kinderen hun sociale en natuurlijke omgeving en zichzelf als onderdeel daarvan.’
— Christian Ernsten
IDEE #110
’Een school waar lessen over eigenheid en geluk op het lesprogramma staan’
— Marleen Brunsting
IDEE #108
’Maak meer gebruik van verrassende kennis van ouders. En laat die zo nu & dan een gastles verzorgen.’
— Lynsey Schouten
IDEE #23
’Mijn ideale school heeft flexibel lesmateriaal dat aangepast kan worden aan de leerling, niet one method fits all’
— Feline Schuurman
IDEE #56
’Heel veel buitenspelen, voorbij het speelplein’
— marien baerveldt
IDEE #82
’Een school die goed geluisterd heeft naar deze mensen: http://operation. education/’
— Dorine Verheul
IDEE #115
’op onze nieuwe school gaat spelen en leren VanNature’
— Mariska Rave en Greetje Noorlag
IDEE #16
’Op mijn nieuwe school oefen je als kind met vraagstukken uit het leven van volwassenen.’
— Jaap Vreeman
IDEE #87
’Een nieuwe school verdient nieuwe vakken: liefde, ruzie maken, omgaan met rouw, zelfs het verschonen van een luier.’
— Eva van Gelderen
IDEE #74
’Een denktank voor leerlingen. Uiteenlopende vraagstukken vanuit de samenleving vormen de spil van het onderwijs.’
— Iris Franck
IDEE #146
’zorg dat de basislesstof zo gegeven wordt dat iedereen deze kan volgen.’
— Ruud Meegdes
IDEE #11
’Mijn ideale school heeft een botanische tuin en schooltuinen, zodat praktijk en theorie dichter bij elkaar komen.’
— Annemarie Hielkema
IDEE #135
’Neemt gezonde voeding en bewustzijn over wat gezonde voeding voor je lijf kan doen een prominente plek in’
— Natascha Hagenbeek
IDEE #48
’Een school voor kinderen met Autisme waarbij zij in kleine groepen leren om te gaan met alledaagse situaties.’
— Eline Leo
IDEE #91
’Basis+’
— Maurice Altena
IDEE #166
’een school waar iedereen welkom is. Ook kinderen met een lager IQ. Waar dm.’
— Sylvia Luttik
IDEE #37
’Op de nieuwe VO school beginnen de leerlingen om 10.00 uur. Ze zijn dan uitgeslapen en komen niet meer te laat.’
— Heleen Van der Ploeg
IDEE #26
’Leer ze de Valkuilen v/h Leven. Materialisme, hebberigheid, egoïsme. Hoe staat dat in relatie tot levensgeluk?’
— Lieneke Knuyt
IDEE #165
’Mijn nieuwe school is motiverend voor de kinderen en jeugd.’
— Helena Kaori Maeda
IDEE #149
’2000 years ago, greek philosophers created a system to describe the world w/the Four Elements. Amazingly useful!’
— Torsten Seibt
IDEE #42
’’'De leerling centraal stellen" De beste leerkracht zit in de leerling zelf!’
— Rubik Nazarian
IDEE #139
’Democratisch. Samen creëren, proberen & leren door vertrouwen en verantwoordelijkheid in een rijke leeromgeving.’
— Sabine Upperman
IDEE #38
’Een plek die elk kind vol zelfvertrouwen verlaat!’
— Simone 
IDEE #44
’Op mijn school zijn flexwerkplekken voor ouders. Ze kunnen lesjes geven en kennisvragen van kinderen beantwoorden.’
— Marieke Mittelmeijer
IDEE #112
’Op mijn school leren kinderen kennis en vaardigheden te internaliseren ipv reproduceren: een school met levenslessen’
— Guinevere Simpson
IDEE #128
’School begint om 10:00 - leerlingen zijn fitter en blijer’
— helcia c.
IDEE #41
’Op mijn nieuwe basisschool krijgen alle leerlingen een warme lunch op school’
— Marijke Krabbenbos
IDEE #154
’Een school waarbij veel aandacht voor het individu is en waar het vak 'toekomst' wordt gegeven.’
— Luca Duyvendak
IDEE #7
’Mijn ideale school is niet plaatsgebonden, maar overal, pop-up en online.’
— Symen Postema
IDEE #45
’Op school leer je jezelf kennen (waar je goed in bent & wat niet) en staat het vinden van je passie centraal.’
— Martijn Altenburg
IDEE #94
’We willen een nieuw soort buurtschool oprichten in de achterstandswijken van Amsterdam.’
— Dylan Hyman
IDEE #92
’Basis+ Kinderen gaan naar school tm vo klas 3, school faciliteert ook de naschoolse opvang........etc’
— Maurice Altena
IDEE #134
’Het atelier is het hart van de school’
— Marike Hoekstra
IDEE #72
’Omdenkschool: leren dingen anders te bekijken, te nuanceren en te relativeren.’
— Marcel Oosterwijk
IDEE #84
’een plek waar je ook dingen leert die je in je leven veel zult gebruiken, hoe werkt belasting(aangifte) enz.’
— Sacha Gallas
IDEE #32
’ik wil een school waar ik dingen leer die ik leuk vind om te leren’
— franka janssen
IDEE #170
’Onderwijs is de toekomst van morgen en dient zich aan te passen aan de huidige trends en ontwikkelingen’
— cynthia d.
IDEE #85
’Een school waar 1 dag per week ALLE elektronica wordt vermeden.’
— Marcel Oosterwijk
IDEE #69
’Een plek waar sportief en lachend de saaiste tafels worden "gestampt"’
— Mariska Meinsma
IDEE #3
’De ideale school is geen school.’
— Peter de Haan
IDEE #43
’Een persoonlijk studieplan gebaseerd op interesse, talent, maar ook uitdaging. Iedereen is anders en leert anders!’
— Jenneke Drent
IDEE #125
’Waar unieke mensen zich uniek kunnen ontwikkelen, zonder socialisatie in een maatschappelijke keurslijf.’
— Guido Hosman
IDEE #155
’Een school waar je buiten het gebouw, de vakken op je eigen niveau en in je eigen tempo kan volgen.’
— Bram van Kersbergen
IDEE #59
’Mijn nieuwe school is gebaseerd op bewezen onderwijsmethoden in het buitenland. Denk aan Finland’
— Natalie Coellar
IDEE #103
’Stop met het stressbevorderende leerlingvolgsysteem en vertrouw op de kennis en ervaring van leerkrachten’
— Anneke van de Watering
IDEE #101
’Geen aparte vakken, maar één holistisch lesprogramma waarbij alle onderwerpen in elkaar grijpen en toegepast worden’
— Albert ten Oever
IDEE #167
’een school waar iedereen welkom is. Ook kinderen met een lager IQ. Waar dm.’
— Sylvia Luttik
IDEE #17
’Op mijn nieuwe school leren kinderen alles af wat we ze nu al jaren verkeerd aanleren’
— Francien van Dijken
IDEE #157
’Projectonderwijs, belevend onderwijs (waar alle vakken geïntegreerd zijn) en alle leerstijlen gebruikt worden’
— Eline Hausel
IDEE #123
’Een school waar de leerlingen zelf bepalen wat er gebeurt en wat ze willen leren. Een school die voelt als thuis’
— Peter de Haan
IDEE #51
’Gericht op kennis opdoen, zelfbewust zijn, doelgericht handelen en veel praktische Try-outs’
— Nayan Jadnanansing
IDEE #88
’Op mijn ideale school monitoren leerlingen zelf hun ontwikkeling en reflecteren ze op wat ze leren’
— Pepijn Reeser
IDEE #152
’een droomschool, een plek waar je wel mag dromen..’
— Arthura Hector
IDEE #10
’Mijn ideale school is een peer-to-peer netwerk waar de grens tussen student en docent compleet vervaagd is.’
— Jonathan van Boxel
IDEE #20
’Mijn ideale school zet in op vaardigheden, bijvoorbeeld programmeren en ondernemen.’
— Loek Zanders
IDEE #14
’Mijn ideale school is voor iedereen. Daarom staat de ethnische samenstelling van het land centraal.’
— Margriet Pijnaker
IDEE #6
’Op mijn ideale school gaan kansrijke leerlingen uit de hele stad naar Noord’
— Viorel Prorata
IDEE #106
’niet het kind vol stoppen met de reguliere kennis, maar eruit halen wat er in het kind zit.’
— m kooger
IDEE #148
’Een nieuwe school opzetten begint met een bevlogen directeur en een team van leerkrachten die OOK opvoeder zijn!!!’
— THE Teacher
IDEE #80
’Een school waar ook in thema's en projecten wordt lesgegeven, in plaats van alleen maar vakken en methodes.’
— Margriet Biewenga
IDEE #15
’Op mijn nieuwe school gaan de kinderen elke dag naar buiten en ouders elke dag naar binnen.’
— Olivia Gonzales
IDEE #119
’Van mij mag Knowmads ook doorgetrokken worden naar VO en BO. Kinderen voorbereiden op deze toekomst’
— Bianca Groenewegen
IDEE #144
’Belangrijk is dat er Filosofie, Huishoud- en Opvoedkunde (jongens) en Techniek en Assertiviteit (meisjes) komen!!!’
— Nancy Roe
IDEE #133
’Op mijn nieuwe school wordt het idee van competitie overschaduwt door het plezier en het nut van samenwerken!’
— I. K.
IDEE #19
’Op mijn ideale school zijn er ZEN lokalen en mag iedereen doen waar hij/zij goed in is!!!’
— Chaymaa Ouakili
IDEE #111
’een plek waar kinderen een vak krijgen waarin ze compassie leren voor zichzelf en voor anderen.’
— Koen Gijzel
IDEE #77
’De buurtschool, waarin de hele buurt een "aandeel" en een rol heeft.’
— Willemijn de Jong
IDEE #95
’De leerlingen ontplooien niet alleen academische talenten maar ook creativiteit, leiderschap en ondernemerschap.’
— Ana Babic
IDEE #50
’Ontdek al spelend je eigen antwoorden voor jouw toekomst in een veranderende wereld.’
— Floris Koot
IDEE #34
’Adaptief en vrij van grenzen tussen leerjaren en leerlagen!’
— Anne-Heidi Meijer
IDEE #65
’Een school waar rekening gehouden wordt met WIE je bent en niet alleen met WAT je wilt worden.’
— Wendy E.
IDEE #172
’Aandacht voor verbinding van lichaam en geest. Meditatie (anapana) spiritualiteit, filosofie enwatzoalnietmeer zei’
— Hans Van Etten
IDEE #36
’Mijn school kent geen muren,leren is gericht op 'het begrijpen' van de wereld en de constante is veranderi…’
— Ayk de Bie
IDEE #161
’Sportivo’
— Hans Van Wees
IDEE #12
’Ik wil een school waar een halve dag in de week aan de maatschappij wordt besteed door middel van vrijwilligerswerk.’
— Anko Helms
IDEE #67
’Scholieren runnen zelf Onze Nieuwe School. Samen bedenken wat je wil leren, van wie en hoe.’
— Cyril van Sterkenburg
IDEE #116
’op onze nieuwe school is het altijd 'buitenspeelweer', weer of geen weer!’
— Greetje Noorlag en Mariska Rave
IDEE #52
’mijn zoon werd pas gelukkig toen wij hem op de jan van rijckenborghschool van de rozekruisers deden. veel respect’
— arna olgers
IDEE #143
’een school voor inclusief onderwijs, waarbij alle kinderen welkom zijn. met of zonder beperking’
— erica wellner
IDEE #121
’Een school die de mogelijkheid bied om deelcertificaten te halen op een een hoger niveau. Voor meer uitdaging.’
— Lieselotte van Velzen
IDEE #35
’Van, voor en door de leraar’
— Hermen De Haas
IDEE #13
’Ik wil graag een makerlab op mijn school, zodat ik uit de praktijk kan leren’
— Miguel Slotendregt
IDEE #168
’Mensen die geen fouten mogen maken, leren niet.’
— Marieke van Meerten
IDEE #64
’Een plek waar ongemotiveerde 16 plussers leren hoe ze van hun hobby hun beroep kunnen maken’
— Mailin Fleur (16+ @LIFE!) Landvreugd
IDEE #78
’Een plek waar leerlingen echt de tijd krijgen om te chillen en te doen wat zij zelf willen.’
— Raffaella Domingo
IDEE #97
’Op mijn nieuwe school houdt men zich naast de standaard vakken, ook bezig met dans, theather, muziek en filosofie’
— Dylan Heldenbergh
IDEE #141
’The niteskool’
— Rick de Rooy
IDEE #57
’zelf het goede voorbeeld geeft, docenten en bestuur. Waar docenten bevlogen zijn en themagericht onderwijs geven’
— Lysanne de Gijt
IDEE #150
’Maak van scholen kweekvijvers voor de nieuwsgierigheid’
— Marco Van Zandwijk
IDEE #2
’Ik wil een school die zich richt op het ontdekken van individueel talent bij mensen.’
— Frank Baker
IDEE #171
’een plek waar emoties een plekje krijgen’
— sandra kuiters
IDEE #153
’Empathie als kernwaarde. Goed onderwijs leert je de wereld begrijpen en elkaar accepteren.’
— Adelei van der Velden
IDEE #102
’Op mijn ideale school kunnen kinderen elke dag een uur vrij associëren onder begeleiding van een psycho-analyticus’
— Inez van Gennip
IDEE #124
’Waar de natuurlijke wil om te leren niet kapot wordt gemaakt met dwang, autoriteit, toetsen en competitie.’
— Guido Hosman
IDEE #5
’Debatteren is een vast vak op mijn nieuwe school’
— Sonja van Amersfoort
IDEE #145
’Chaos: kinderen leren er met verandering om te gaan of deze te beïnvloeden.’
— Jorg van Velzen
IDEE #159
’Sportivo’
— Hans Van Wees
IDEE #9
’Op mijn ideale school wordt het curriculum samengesteld door studenten. De vakken worden bepaald door verkiezingen.’
— Florian de Krijger
IDEE #54
’kleine klassen, meesters voor je jongens,groene omgeving, aandacht voor ieders talent, mindfull, van nu.’
— Bern Veenhof
IDEE #160
’Sportivo’
— Hans Van Wees
IDEE #4
’Op mijn nieuwe school hou ik via ict bij welke leervragen leerlingen hebben’
— Henk van Slooten
IDEE #117
’Verbind meditatie & coding (ict), reflectie & relaties, innovatief, duurzaam & creatief, vanuit het kind…’
— lily ramdien
IDEE #18
’Op mijn ideale school staat echt contact en persoonlijke ontwikkeling centraal!’
— Mohammed Yousef
IDEE #39
’Op de ideale school is veel meer aandacht voor levenslessen en zelfkennis, in plaats van sommen uit een boekje.’
— Moniek van der Hoorn
IDEE #114
’Een betere spreiding van de 'concept scholen' over de stad’
— Annebet van Mameren
IDEE #129
’Een democratische school, waar leerlingen door hun hart te volgen opgeleid worden tot wereldverkenners.’
— Brigitte van Setten
IDEE #46
’Op mijn nieuwe school zijn alle (illegale) vluchtelingen welkom!’
— Joop De Bruine