Bedankt voor je stem!

72

Stemmen

PLAN #65
’De Rita Pierson School voor Waarderend Onderwijs’
— Aart Brezet

Omschrijving

Waarom deze school:

In het onderwijs heerst het deficiëntie-denken. Er wordt vooral aandacht besteed aan wat er niet is, wat fout is en wat een probleem is. Het is volkomen logisch dat dit ontstaan is, doch de keerzijde is dat van daaruit iedereen in het onderwijs te kort wordt gedaan. Kenmerkend voor het deficiëntie-denken is de normerende blik en de labeltjes die kinderen opgelegd krijgen wanneer zij daarvan te sterk afwijken. Als wij op basis daarvan problemen gaan onderzoeken, vinden we vooral meer problemen, onmacht en handelingsverlegenheid.

Het is de opdracht van het onderwijs om het potentieel van kinderen tot bloei te brengen. Het gedachtegoed en de werkwijze van Appreciative Inquiry (Waarderend Onderzoeken), past daarbij. Het is de kunst en kunde van het vragen stellen over het potentieel van een individu, team of organisatie zodanig dat het volledig tot bloei komt. Wanneer deze aanpak vertaald wordt naar Waarderend Onderwijs, krijgen leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolleiders inzichten in handen die er voor zorgen dat het beste uit kinderen naar boven komt.

De focus gaat daarin uit naar ‘het beste’, naar pieken in prestaties en welbevinden. De beste momenten laten zien wat het potentieel is en wat heeft geholpen om dat naar boven te krijgen. Als je succes gaat onderzoeken, vind je meer succes. Als je plezier gaat onderzoeken, vind je meer plezier. Mensen leren niet van hun fouten. Zij leren als zij weten hoe het beter kan. Zij leren van de evaluatie van succes en progressie.

Goede samenwerking tussen leerkracht, leerling en ouders is essentieel om tot een gemeenschappelijk beeld te komen van het potentieel van het kind en om te ontdekken wat werkt om dat tot bloei te brengen. Een school voor Waarderend Onderwijs is een school waar het leren centraal staat, voor en door iedereen.

Wie is Rita Pierson:

Rita Pierson is een Amerikaanse leerkracht die in een TED-filmpje inspirerend uitlegt hoe je als leerkracht in het onderwijs hoort te staan op een manier die volledig past bij Waarderend Onderwijs. Zij is een rolmodel. En rolmodellen horen bij de waarderend aanpak. http://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion?language=nl

Initiatiefnemers

Aart Brezet leert leiders in het onderwijs hoe zij met waarderend leiderschap hun school kunnen laten schitteren.

Aart is niet alleen coach geweest van diverse schooldirecteuren, leerkrachten en teams; hij heeft het als interim-schoolleider daadwerkelijk ondervonden. Gaandeweg heeft Aart de kracht ontdekt van de positieve psychologie. Het is geen ideologie, het is bovenal een praktische invalshoek die werkt! Inmiddels zit het in zijn vezels om steeds die kant van de werkelijkheid te belichten waar mensen het meest gelukkig, energiek en gemotiveerd van worden. Juist daarom gaat het hem aan het hart dat in het onderwijs de aandacht zo vaak uit gaat naar wat er niet is, naar de problemen en onmogelijkheden bij kinderen, ouders, leerkrachten en schoolleiders. Als je weet hoe mooi een school kan schitteren wanneer iedereen aandacht heeft voor potentieel en progressie, dan wil je niets anders dan de vaardigheid daarvoor overbrengen aan de leiders in het onderwijs.