Bedankt voor je stem!

55

Stemmen

PLAN #42
’Een powered-by-SABIS® school voor iedereen die wil leren’
— Krijn van Beek

Omschrijving

Onze missie is om iedere leerling voor te bereiden voor het hoger onderwijs (HBO of WO). Er is een omvangrijk potentieel aan verborgen en onderbenut talent onder de jeugdige bevolking van Amsterdam. Dit geldt in het bijzonder allochtone jongeren en de lagere sociaal economische klasse. Wij geloven in de mogelijkheden van ieder kind om tot volle bloei te komen ongeacht etnische achtergrond of sociaal economische positie.

Er liggen drie basis principes ten grondslag aan de school die we voor ons zien:

  1. degelijke academische basis: wij geloven dat voor elk kind gedegen basiskennis het fundament legt om hoger en verder te kunnen reiken;
  2. voortdurende feedback en ondersteuning: wij vinden het essentieel dat kinderen zich gezamenlijk ontwikkelen, dat hun vorderingen voortdurend worden gemonitord en dat docenten en leerlingen een bewezen pad volgen – elke dag, elke week, elke maand, elk jaar;
  3. internationale opleiding: Amsterdam is één van de meest internationale steden ter wereld – een excellente internationale opleiding zou toegankelijk moeten zijn voor ieder kind in deze stad. Onze school biedt een tweetalig programma met de meeste programma’s in het Engels behalve natuurlijk de Nederlandse taallessen.

Om deze ambities te kunnen realiseren, streven we ernaar de kennis en ervaring in te schakelen van SABIS®, in het bijzonder van SABIS® Charter School die indrukwekkende onderwijsresultaten boekt in verscheidene steden in de VS. Amerikaanse Charterschools zijn publiek bekostigde private organisaties en als zodanig zeer vergelijkbaar met het reguliere publiek bekostigde onderwijs in Nederland.

SABIS®’s zeer succesvolle programma beslaat volledige curricula die voldoen aan nationale of statelijke standaarden in 16 verschillende landen, complete series lesboeken, bewezen pedagogische methodieken, een effectief beoordelingssysteem, docentondersteuning, innovatieve onderwijssoftware en voortdurende toegang tot toonaangevende onderwijsexperts.

Leerlingen in het SABIS® netwerk scoren structureel boven het gemiddelde. In 2014 81% van de leerlingen in SABIS® network schools scoorden een 3, 4, of 5 op hun AP® examens, wereldwijd ligt dit percentage op 64%. Op Britse IGCSEs, scoorde 89% van hun leerlingen A, B, of C, vergeleken met 82% wereldwijd. Op Britse A levels, scoorde 83% van de leerlingen op een SABIS® network school een A-C vergeleken met 63% internationaal gemiddeld.

Mede op basis van deze cijfers zijn we ervan overtuigd dat we met de betrokkenheid van SABIS precies de school kunnen vestigen waar Amsterdamse kinderen behoefte aan hebben.

Initiatiefnemers

Mijn naam is Krijn van Beek, wiskundige met een PhD in economie. Mijn meeste werk doe ik voor de door mij opgerichte Policy Design Studio.

Als inwoner van Amsterdam en vader van twee kinderen die school gaan in onze prachtige stad, geloof ik dat er behoefte is aan een nieuwe benadering van leren en doceren. Het meritocratisch ideaal dat onderwijs kinderen helpt om hun afkomst te overstijgen, lijkt in Nederland onder druk te staan. Soms zelfs lijkt de kwestieuze gedachte post te vatten dat kinderen ‘niet steeds hogerop’ zouden moeten willen. Ik geloof dat we een dergelijke denkrichting moeten keren en de onderwijskwaliteit verbeteren zodat de Nederlandse jeugd zo hoog kan reiken als maar enigszins mogelijk is.

Na uitgebreid onderzoek, ben ik tot de overtuiging gekomen dat het SABIS® Educational System, met zijn 129-jarige geschiedenis, beproefde onderwijsmethodiek en bewezen resultaten echt een verschil gaat maken ten opzichte van het huidige onderwijsaanbod in Amsterdam.