Bedankt voor je stem!

52

Stemmen

PLAN #104
’Meer tijd voor onderwijs en ontwikkeling’
— Monique Out

Omschrijving

Meer tijd voor onderwijs en ontwikkeling

Onze maatschappij blijft zich ontwikkelen, stelt daarbij steeds hoger eisen aan het individu. De afgelopen decennia is het onderwijs wel veranderd, maar wij denken dat het nog anders en beter kan. Want lang niet alle veranderingen waren positief: lokalen werden kleiner, scholen hebben vaak minder vakleerkrachten en conciërges en de ruimtes in en om school zijn vaak kleiner geworden.

Tegelijkertijd werden en worden allerlei maatschappelijk problemen doorgeschoven naar het basisonderwijs. Gezond eten, tandhygiëne, verantwoord burgerschap, de acceptatie van homoseksualiteit, cyberpesten, meer bewegen…. allemaal zaken die in de moderne basisschool aan de orde moeten komen. De tijd die hierin besteed wordt, dreigt ten koste te gaan aan de basale reken- en taalvaardigheden. Terwijl taalvaardigheid juist bijdraagt aan goede communicatie tussen mensen en hiernaar is vraag in onze maatschappij.

Parallel aan deze ontwikkeling zijn de gezinnen veranderd. Het aantal éénoudergezinnen is toegenomen, en in gezinnen waarin beide ouders aanwezig zijn is het de norm dat ze allebei werken. Scholen van nu staan bovendien in een snel vergrijzende maatschappij, waarin veel mensen eenzaam zijn. Een nieuw soort school kan helpen om de problemen die dreigen te ontstaan op te lossen.

De school moet ruim zijn, met voldoende ruimte voor de kinderen om binnen en buiten te spelen, te ontdekken, te sporten en te ravotten. Om het schoolgebouw heen bevinden zich seniorenwoningen. De bewoners daarvan zetten (als ze dat willen natuurlijk) hun talenten in binnen de school. Een centrale (afgesloten) tuin dient als ontmoetingsplaats voor senioren en kinderen.

De kinderen kunnen van 8.00 tot 18.00 uur terecht op school. Na de wettelijk lestijden is er tijd en ruimte voor ‘buitenschoolse’ activiteiten, die nu dus juist binnen de school plaatsvinden. Verschillende sporten, computervaardigheden, zang, dans en muziek komen dan aan de orde. Deze activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met sportverenigingen, buurthuizen, kunstenaars en… het bedrijfsleven. (Waarom zouden leerlingen uit groep 7 en 8 niet al een soort ‘snuffelstage’ kunnen volgen bij een bedrijf in de buurt?) Senioren uit de buurt van de school begeleiden kinderen en worden betrokken bij allerlei activiteiten. Dat betekent meteen dat er tijdens de ‘gewone’ lessen meer tijd voor taalactiviteiten overblijft.

Kortom, de nieuwe school laat niet alleen de grenzen tussen lesuren en buitenschoolse opvang vervagen, maar ook de grenzen tussen de school en de buurt.

Initiatiefnemers

Dit plan is gemaakt door Marlous Reidsma, leerkracht basisonderwijs en Icoach en Monique Out, leerkracht basisonderwijs en veiligheidskundige.