Bedankt voor je stem!

178

Stemmen

PLAN #21
’Muziek + sport + gezondheid - docenten + rolmodellen = School Of Heart Knocks’
— Georgios Lazakis

Omschrijving

Onze nieuwe school heet 'School Of Heart Knocks'.

School Of Heart Knocks is de school waar je hart het juiste ritme aanneemt. Je leert om meer te doen waar je passievol over bent en minder te doen waar je niks mee hebt. Hierbij zijn muziek, sport en gezondheid middelen om persoonlijk succes te behalen. En persoonlijk succes is het doel van onze school. Op onze duurzame, groene school krijgen jongeren dagelijks les van inspirerende rol modellen zoals Deams, Niels Broos, Georgios Lazakis, Gery Mendes, Unorthadox, & Kyteman.

De focus ligt op jonge (creatieve) volwassenen, tussen de 18 en 30 jaar, zonder opleiding of baan of jongeren die juist de ambitie hebben om zelfstandig ondernemer te worden. Het uitgangspunt is om jaarlijks minimaal 50% van alle deelnemers te helpen aan een baan (fulltime/partime), opleiding, zelfstandig onderschap of een combinatie van eerdergenoemde. Vaak werken we dus met jongeren die geen werk hebben, in de bijstand zitten en/of geen opleiding succesvol hebben afgerond. Hierbij willen we de directe omgeving betrekken (bedrijven, ZZP-ers, scholen, instellingen, etc.).

Jonge volwassen zitten met veel vragen. Wij willen die vragen beantwoorden geïnspireerd door filosofieën van o.a Tupac Shakur en Abraham Lincoln. Onze studenten worden geschoold over hedendaagse, maatschappelijke thema's zoals diversiteit, religie, seksualiteit en drugs.

Pharos, een ervaren expertisecentrum uit Utrecht en tevens onze partner in deze, meet de progressie en duurzaamheid van het project. Deelname is o.a. mogelijk d.m.v. aansluiten via het huidig onderwijs (bestaande MBO opleiding), stage of re-integratie (UWV). Enkele jongeren willen we graag door laten groeien binnen SOHK om te assisteren met de lessen, met als volgende stap zelf docent te worden.

Wij geloven dat ieder mens moet doen wat dicht bij zijn hart ligt. Door elkaars sterktes in te zien kunnen we de focus leggen op elkaars kwaliteiten en inspireren. Wij doen dat met deze school waar iedereen doet waar hij of zij goed in is. Samen met onze deelnemers zorgen we voor een goed resultaat en maken we elkaar bewust van de weg naar onze eindbestemming. Samen kunnen we zoveel meer. Wij willen de mogelijkheid creëren om een eigen (culturele) loopbaan te hebben, gebruikmakend van alle partners in de stad, de directe omgeving en ons huidige netwerk.

Initiatiefnemers

Ik ben Georgios Lazakis...

In 2007 toerde ik, met mijn voormalige band, in Zuid-Afrika. Ergens in Johannesburg zag ik een graffiti die me aan het denken zette. Op een trap zag ik: 'Together we can do so much'. Inmiddels is het een levensmotto, een levensles, voor me geworden. En ik geloof dat levenslessen bepalend kunnen zijn in iemands bestaan. Door mensen te verbinden kunnen we elkaar motiveren om onszelf te zijn en jezelf zijn is een unieke identiteit. Ik schrijf en vertel verhalen en ben geïnteresseerd in die van anderen.

Het is belangrijk om naar elkaar te luisteren, aan het einde van de dag zijn we tenslotte allemaal mensen die hun verhalen willen delen. Door samen onze gevoelens te uiten kunnen we groeien als individu. En ik ben ervan overtuigd dat muziek een middel is om gehoord te worden.

Door middel van workshops, muzieklessen en optredens breng ik mensen bij elkaar. Het voelt fijn om dat te blijven doen. Kennis is macht en ik deel graag om te vermenigvuldigen.