Bedankt voor je stem!

2

Stemmen

PLAN #72
’Individueel Lineair Onderwijs’
— Olav Swart

Omschrijving

Tijden veranderen. Op dit moment verandert onze wereld razendsnel. Nieuwe behoeften worden de eisen van nu en voor de toekomst. Ons traditionele onderwijs kan, zoals we allen kunnen constateren, niet meer aan deze nieuwe behoeften en eisen voldoen. De impasse waarin het onderwijs zich nu bevind wordt naar mijn mening veroorzaakt door een verregaand conservatisme. Het blijkt niet of nauwelijks mogelijk het (wereldwijde) beeld te doorbreken van school, leraar en boek dat als resultaat “onderwijs” oplevert. Deze, in ons land al duizend jaar, geldende opvatting en de daarvan afgeleide onderwijsstructuur wordt nog steeds als basis gebruikt voor de inrichting van ons onderwijs. Dat deze ambachtelijk vorm van onderwijs niet meer aansluit bij het verandertempo, complexiteit en nieuwe eisen van de huidige maatschappij mag voor de meeste van ons, inmiddels wel duidelijk zijn.

De belangrijkste tekortkoming van onderwijs via het traditionele schoolsysteem is niet kwaliteit zoals van veel kanten gehoord wordt, maar TIJD. We zijn met onze ambachtelijke methode, botweg niet in staat een leerling binnen de gestelde tijd, voldoende bagage mee te geven om aan de nieuwe en veranderende eisen van onze maatschappij te voldoen.

We kunnen het probleem voor ons uit blijven schuiven en het schoolfort blijven verdedigen door alle aanvallen van andere behoeften en nieuwe eisen af te slaan en binnen de muren te blijven schuiven en proppen met de traditionele onderwijsbehoeften. De muren zijn echter al behoorlijk gebarsten en het is een kwestie van tijd dat de eerste bressen geslagen worden. Het is nu de hoogste tijd om de energie, kennis en geld dat we aan het verdedigen van een onhoudbare stelling verspillen omzetten naar de ontwikkeling van een nieuw toekomstvast onderwijssysteem. Een onderwijssysteem dat niet meer draait om school, leraar en boek maar dat zich richt op de individuele leerling en zijn of haar positionering in de maatschappij.

Onze toekomstige leerling hobbelt niet langer via klassen , keuzes, schooltype en examens naar een eindbestemming waarvan het nog ongewis is of de samenleving/bedrijfsleven hier nog wel emplooi voor heeft. In de (hopelijk) nabije toekomst doet de individuele leerling zelfstandig (geholpen en begeleid door zijn eigen ondersteuningsteam) de kennis en vaardigheden op die hij of zij nodig heeft om zich zowel economisch, sociaal en zelfstandig als naar talent, capaciteit en interesse, een positie in onze samenleving te verwerven en zich hierin te ontplooien. Doordat het leerprogramma voor het overgrote deel individueel ingericht is en de kwaliteitstesten hier integraal in besloten zijn, wordt het voor de leerling mogelijk zijn of haar gewenste eindbestemming langs een ononderbroken (lineaire) weg te bereiken. Het spreekt dat hiermee het eindresultaat per leerling zal verschillen.

Initiatiefnemers

Olav Swart, Professioneel gepensioneerd. Ik heb een lange en succesvolle loopbaan in de automatisering en het organisatie werk, achter de rug.In deze rol heb ik rond de eeuwwisseling onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van E-Learning gedaan. Hierbij kwamen nieuwe mogelijkheden en inzichten aan het licht. Nu 15 jaar later zijn er geweldige kansen en mogelijkheden om het onderwijs fundamenteel te veranderen en aan de veranderde en veranderende eisen die vanuit de maatschappij gesteld worden aan te passen. Ik wil graag mijn bijdrage leveren om het onderwijs succesvol, effectief en toekomstbestendig te vernieuwen. Mijn drive? Onderwijs zonder uitvallers waarmee leerlingen op een prettige en natuurlijke wijze opgeleid worden om een gewaardeerde positonering in de maatschappij te verwerven, te behouden en uit te bouwen. Geen diploma's maar een maakbare toekomst is hierbij het streven.

Oproep

Ik wil iedereen uitnodigen die met mij van mening Iedereen binnen of buiten het onderwijs, particulieren, bedrijfsleven en wetenschappers, die mogelijkheden en kansen zien om het onderwijs fundamenteel te vernieuwen wil ik uitnodigen een bijdrage te leveren.