Bedankt voor je stem!

18

Stemmen

PLAN #38
’Mijn nieuwe school is een Appschool!’
— Elisabeth Dirkse

Omschrijving

"Programmeren Eerst"

DEZE SCHOOL ONDERSCHEIDT ZICH van andere scholen omdat de nadruk ligt op ICT en dan niet op het gebruik van apps, maar juist op het maken ervan. Men leert d.m.v. het programmeren van apps. Het wordt een school van en voor de toekomst. Omdat digitaal een sleutelwoord is van de opleiding kan er op afstand begeleid worden. Er is dan ook niet alleen sprake van een schoolgebouw, maar er is ook een schoolportaal online voor leerlingen en docenten.

DE SCHOOL IS BEDOELD voor alle jongeren die geïnteresseerd zijn in ICT en aansluitend jongeren die door externe omstandigheden op een niet passende school terecht dreigen komen, zoals bijvoorbeeld allochtone jongeren met alleen een taalprobleem of jongeren die specifieke kwaliteiten hebben om te programmeren, maar op andere gebieden soms achter blijven (denk aan disharmonisch intelligentieprofiel, autisme, adhd, dyslexie, maar ook hoogbegaafd).

EEN APPLICATIE kan ondersteuning bieden bij het leren over een bepaald onderwerp. Die applicatie moet echter ook gemaakt. Op de appschool levert men zijn werk in een app. Zoals vroeger in een werkstuk, zo biedt men de presentatie aan in een applicatie die men zelf programmeert. Zowel de inhoud als de vorm zijn doelen op zich.

ALS ER GENOEG KENNIS IS (opgedaan) kan men optioneel beginnen met ondernemend leren, dit wordt aangeboden door een erkend leerbedrijf. Er wordt gewerkt met opdrachten van heuse werkgevers. Dit is een onderdeel van het lesprogramma zodat men na deze school meteen aan het werk kan, maar ook kan kiezen voor hoger onderwijs om zich verder te verdiepen in bijvoorbeeld programmeertalen.

ALLE ICT-DOCENTEN komen uit de praktijk, zij hebben applicaties gemaakt voor vooraanstaande bedrijven.

CULTURELE EN KUNSTZINNIGE VORMING is op de appschool zeer belangrijk, zij het gericht op internet/ict. De apps die gemaakt worden hebben een interface (kunstzinnig/creatief) en inhoud (cultureel, maatschappelijk of wetenschappelijk). Men leert over onderwerpen door er een app van/over te maken, van kunstapp tot museumapp tot rijksmuseumapp tot Rembrandtapp, het kan net zo specifiek als gewenst.

MEN RICHT DE STUDIE ZELF IN. Nederlands en Engels en ook wiskunde zitten echter altijd in het pakket. Afhankelijk van het (potentiële) niveau alsmede de wensen van de leerling wordt bekeken in welke programmeertaal hij/zij zich gaat bekwamen. De wiskunde staat voornamelijk in het teken van de uitdagingen die een programmeur vandaag de dag op zijn pad vindt.

BEWEGEN IS GEZOND, zeker als je de hele dag achter de computer zit is het van belang af en toe de benen te strekken. Iedereen is dan ook verplicht om om de 2 uur aan een activiteit deel te nemen of deze zelfstandig uit te voeren (dat kan zijn een kwartiertje wandelen, maar ook een rondje rennen of een potje voetbal).

DE RICHTLIJN VOOR DE DUUR van de opleiding is 5 jaar. Het diploma komt overeen met mavo, havo of vwo. Vooralsnog zitten alle drie de niveaus bij elkaar in de klas.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemer ben ik zelf (allround applicatieontwikkelaar en docent). Ik werk samen met een leerbedrijf, gespecialiseerd in digitale media. Ik heb veel experts in mijn omgeving die achter mijn plan staan en hieraan mee willen werken.