Bedankt voor je stem!

1308

Stemmen

PLAN #15
PLAN DOOR NAAR DE KRAAMKAMER!
’Laterna Magica ‘0-18 jaar’ nieuwsgierigheid als bron.’
— Annette van Valkengoed

Omschrijving

Laterna Magica, met doorgaande leer- en ontwikkellijnen van 0 tot 18 jaar, geeft leren een nieuwe dimensie. Met nieuwsgierigheid als bron. Bron waardoor je blijft leren. Nu al werken we vanuit het concept Natuurlijk Leren van 0-12 jaar; geen schotten tussen kinderopvang en onderwijs, met veel extra ondersteuning. Maatwerk. Aandacht voor brede vorming van kinderen. Ieder kind een eigen ontwikkelplan. In een kleine gemeenschap binnen de school. En optimale begeleiding door mensen met aandacht voor hoofd en hart. Ontwikkeling door nieuwsgierigheid. Vanuit nieuwsgierigheid ontstaat motivatie. En het werkt. Dat bewijzen we nu, dat bewijzen we straks, zie ons inspectierapport uit 2014. De ontwikkeling van het kind, onze visie op onderwijs vraagt dat we de volgende stap zetten Een individuele doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs.  De nieuwe tijd vraagt erom. Dynamiek, gebruik van moderne media, betrokkenheid van ouders. Een kind, een jongere ontwikkelt zich goed en snel als het wordt uitgedaagd op het juiste niveau. Ons geheim: uitgaan van dat wat een kind kan. Laterna Magica zet de volgende stap, omdat de tijd er om vraagt. 

Onze ambities in 4 punten:

  1. Ontschotting tussen onderwijs en opvang. Verbinding door toepassing van één visie op het stimuleren en volgen van de brede vorming van leerlingen.

  2. Ontschotting tussen primair en voortgezet onderwijs. Verbinding door de natuurlijke ononderbroken groei van leerlingen als uitgangspunt te nemen.

  3. Ontschotting tussen opleiden en professionaliseren. Verbinding door informeel leren, werkplekleren en teamleren centraal te stellen, door de organisatiestructuur én opleiding daarop in te richten.

  4. Ontschotting tussen schools/formeel leren en de maatschappij. Verbinding door het curriculum vakoverstijgend en flexibel in te richten.

Initiatiefnemers

Het team van Laterna Magica en Stichting Samen Tussen Amstel en IJ. Sinds 2007 geven wij vorm aan een school zonder klassen, zonder vaste methoden, maar met een leerling-volg-jezelf-systeem. Een leergemeenschap opgebouwd vanuit waarden: integriteit (elk kind is welkom), liefde (met hart voor kinderen), autonomie (zelfsturing en reflectie), verantwoordelijkheid (je draagt verantwoordelijkheid, je leeft samen, je gunt elkaar wat) en vertrouwen (we hebben hoge verwachtingen van ieder mens). Een leergemeenschap waarin medewerkers in verschillende kleine teams naast uitvoerders ook ontwerpers en onderzoekers zijn. Professionalisering en intern opleiden in een uitdagende leeromgeving als belangrijke pijler onder het concept. Nieuwsgierigheid als bron. www.laternamagica.info