Bedankt voor je stem!

93

Stemmen

PLAN #36
’Mijn nieuwe school is een Essential School’
— Rikie van Blijswijk

Omschrijving

Scholen waarin het echt om de leerling gaat.

Zodra ik de school binnenkom, voel ik diep van binnen de diepe verbondenheid met de leerlingen, het respect voor wie ze zijn en het plezier om met elkaar te zijn voel ik weer direct als ik daar over de drempel stap. Terwijl ik al veel scholen gezien heb, met veel leraren, directeuren/rectoren en leerlingen gesproken heb over verbondenheid en verantwoordelijkheid, zie ik in deze scholen dat voluit en zonder reserves gebeuren en leerlingen echt het middelpunt zijn van alles wat in de school gebeurt.

De relatie met de leerling is hecht en leraar en leerling weten dat ze van elkaar op aan kunnen. De leraren staan zo dicht mogelijk bij hun leerlingen om zicht te krijgen op wie ze zijn, waar ze goed in zijn, welke ambities ze hebben en waar ze vandaan komen.

De leerlingen voelen zich thuis in de community die hun school is. Ze weten van elkaar wat speelt en leven met elkaar mee. Samen stellen ze normen op, waaraan iedereen zich moet houden. De community is alert op een fatsoenlijke omgang met elkaar en reageert onmiddellijk als ‘decency and trust’ in het geding is. Leerlingen worden op basis van een auditie aangenomen; immers allen hebben een talent. Pas als ze alle aangenomen zijn, bekijken de docenten wat hun leerlingen in huis hebben. Hun urgentie is dat alle leerlingen de einddoelen van deze school halen om daarna te doen wat ze kunnen/willen. Ze overwegen wat de leerling nodig heeft om dat te bereiken en stemmen daarop hun lessen op.

De leraren zijn meesters in het geven van feedback, waarmee ze én de vinger op de zere plek in een werkstuk leggen én hun leerlingen motiveren om nog eens aan het stuk te werken. Daartoe krijgen de studenten alle kans. Hij mag net zo lang bezig zijn om zijn werk te verbeteren, totdat hij zelf denkt dat het niet beter kan. De studenten kunnen met verschillende vakken op verschillende niveaus functioneren. De inspanningen van de docenten zijn er op gericht dat alle leerlingen uiteindelijk alle doelen bereiken.

De leerlingen/studenten maken de wettelijke toetsen en docenten zetten de resultaten in de schoolgids zonder er veel aandacht aan te schenken. Voor hen zijn de belangrijkste momenten om te weten hoe de school het heeft gedaan de presentaties van de leerlingen zelf. Elke leerling toont aan de hand van zijn portfolio hoe hij/zij zichzelf heeft ontwikkeld. Elke leerling schrijft een brief naar zijn vervolgschool waarin hij aangeeft waarom hij graag door die school wil worden aangenomen én wat hij/zij deze school te bieden heeft. Hiermee wordt personalized learning zichtbaar gemaakt.

Initiatiefnemers

Ik ben Rikie van Blijswijk en heb 40 jaar onderwijservaring in diverse functies en rollen. Mijn eigen bedrijf heet is de Leerschool en ik ben werkzaam bij het NIVOZ/hetkind. Elk jaar organiseer ik een studiereis naar The Essential Schools en vind daar scholen die hun leerlingen leren wie zij zijn, wie de ander is en wat de wereld te bieden heeft. Zo'n school gun ik NL en Amsterdam in het bijzonder ook. De uitgangspunten hebben hun waarde na 30 jaar bewezen. De belangrijkste dragers van zo'n school zijn de leraren, die weten waarom ze elke dag hun bed uitkomen om naar school te zijn: dat zijn hun leerlingen. Ik heb het eerste Nederlandstalige boek over dit concept geschreven en geüpload naar de site. Helaas kan ik niet zien of dat gelukt is. Zo nee, laat het mij weten dan stuur ik het boek op. Meer informatie over deze initiatiefnemer kunt u vinden op www.deleerschool.nl Graag licht ik in een bijeenkomst mijn initiatief nader toe.