Bedankt voor je stem!

4

Stemmen

PLAN #47
’Magma’
— Gabriel Molinari

Omschrijving

Veel meer uit leerlingen halen. Er zit namelijk zoveel in!

Die kern steunt op de volgende pilaren:

• Meer zelfkennis in plaats van algemene kennis

• Weg met de remmen van het huidige statische systeem

• Leerlingen motiveren door te ervaren wat je met kennis kan

• Leerkrachten die zich willen blijven ontwikkelen

In de bijlage heb ik dit verder uitgewerkt.

Initiatiefnemers

We kunnen zoveel talent verzilveren, zoveel jongeren sterker de volwassenheid in laten gaan. Deze overtuiging is mijn motivatie, mijn passie.

Dat het kan weet ik dankzij improvisatietheater - ik doe dit 7 jaar. Als mensen improviseren, dan zie je direct hoeveel kracht er uit iemand komt. Als dat in secondes kan, dan vast ook in een aantal jaren.

Ook ben ik 3 jaar docent wiskunde op een gymnasium in Amsterdam - ik heb een Master wiskunde, behaald op de VU. Veel impulsen in het huidige systeem remmen zowel een goede leerweg voor de leerling als een goede ontwikkeling van de docent. Dit demotiveert mij, terwijl ik het prachtig vind leerlingen iets te leren. Daarbij kan ik me lastig vinden in de verouderde onderwijsvisie.

Na 3 jaar ervaring heb ik een scherp idee wat een middenweg kan zijn tussen strak - om leerlingen richting te geven, en vrijheid - zodat leerlingen zich ontplooien.