Bedankt voor je stem!

446

Stemmen

PLAN #78
PLAN DOOR NAAR DE INCUBATOR!
’School for Excellence Amsterdam, durft levensvragen als uitgangspunt te nemen’
— Marlise Achterbergh

Omschrijving

“Wat wil ik? Wat heeft de wereld nodig?” en “Wat wil ik geven?” Om ons onderwijs werkelijk te centreren rond de passies en talenten van de leerlingen liggen deze drie vragen ten grondslag aan de leerroute van iedere leerling op de School for Excellence (SfE). De ontdekkende levensreis die uit deze vragen volgt zal voor ieder kind anders zijn. Door een goede balans aan te bieden tussen een basis-curriculum en een persoonlijke ontdekkingsroute krijgen leerlingen van de School for Excellence alle tools in handen om deze levensvragen te beantwoorden en hun dromen waar te maken!

Alle leerlingen van 4 tot 18 jaar die bereid zijn bovenstaande drie vragen werkelijk te onderzoeken zijn welkom.

Elke leerling volgt het kern-curriculum. Dit bestaat uit verschillende onderdelen: Communication, Analysis & Creativity, Health & Well-being, en Personal Leadership.

Omdat leren een actiesport is en veel makkelijker gaat als kennis en vaardigheden een direct doel hebben en direct toegepast kunnen worden, wordt een belangrijk deel van de week ingevuld met persoonlijke projecten. De School for Excellence Amsterdam (SfEA) ontsluit hierbij de gehele stad Amsterdam als leeromgeving; Het Stedelijk, het Rijksmuseum, Vondelpark, Hortus, de UvA en VU, start-ups in Noord, hubs in Oost, het NLR, EYE, Artis, de multinationals van de Zuidas, lokale ondernemingen en de mensen van Amsterdam met al hun verschillende achtergronden, culturen, kennis en ervaringen. Die koppelen we aan de leerling op het juiste moment en op de juiste plaats. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Elke leerling op de SfE wordt begeleid door een bevoegde mentor. Deze helpt de leerling om de verschillende dimensies van het leven en het leren samen te brengen: cognitief, emotioneel, fysiek, sociaal en spiritueel. Naast een mentor heeft elke leerling ook een persoonlijk portfolio. Hierin wordt de individuele leerroute gedocumenteerd. Minstens vier keer per jaar komen de leerling, ouders, mentor, en andere belangrijke mensen rondom de leerling bijeen om voortgang te evalueren. Aan het eind van de reis zijn zo veel relevante diepte-ervaringen opgedaan, en weet de leerling zo goed wat ze wil dat in relatief kort tijdsbestek naar een diploma kan worden toegewerkt. Een heleboel exameneisen zijn immers al voorbij gekomen tijdens de levensreis die tot dan toe gevolgd is. Het persoonlijk portfolio zal niet alleen bewijs leveren dat de leerling de kerndoelen beheerst, maar laten zien dat ze nog zo veel meer kennis en vaardigheden heeft!

Zoals vele moderne organisaties heeft de School for Excellence geen centraal gebouw nodig, maar is verspreid over de stad in kleinere “Home Bases”. Dus ook in die stadsdelen waar echt geen ruimte is voor traditionele schoolgebouwen. Deze Home Bases kunnen samenkomen en samenwerken. We gebruiken Smartphone technologie om fysieke ontmoetingen tussen de kinderen, hun onderwijs en hun stad te faciliteren.

Meer lezen: http://www.schoolforexcellence.xyz

Initiatiefnemers

SfE is een nieuw initiatief dat binnenkort zijn eerste ‘pilot-Home Base’ in Soest opent. Het oprichters-team is een mix van professionele docenten, ervaren schoolbestuursleden, een onderwijspsycholoog, wetenschappers, ondernemers en toegewijde ouders. Om de innovatie waar we voor staan ook werkelijk in praktijk te brengen werken we als een self-managing organisation (denk bijvoorbeeld aan buurtzorg). Net als leerlingen houden medewerkers hun ontwikkeling bij in een persoonlijk portfolio en ook voor hen is er ruimte om persoonlijke passies te volgen en talenten te ontwikkelen. Er is dan ook een duidelijke overlap tussen ieders persoonlijke levens-doelen en die van de School for Excellence. Voor deze uitdaging werkt de SfE met het in Amsterdam gevestigde projectbureau rondom leren Thomas & Charles om de benodigde ICT-hulpmiddelen voor onderwijs te verzorgen. Samen is dit team razend enthousiast om Amsterdam in de meest geweldige Learning City van de wereld te transformeren!