Bedankt voor je stem!

209

Stemmen

PLAN #112
’Anders Wijs dé school die kinderen leert evenwichtig (levens)wijs te worden met balans tussen Hoofd, Hart en Handen.’
— Jellie de Roos

Omschrijving

Anders Wijs, dé eigentijdse school om wérkelijk evenwichtig wijs te worden. Onderwijs gericht op de balans tussen Hoofd, Hart en Handen. Immers om écht succesvol én gelukkig te worden in je leven heb je meer nodig dan alleen kennis van het hoofd. Zelfkennis, omgaan met je gedachten en gevoelens, sociaal vaardig zijn, kortom: kennis en vaardigheden van het Hart zijn net zo belangrijk. Samenwerken moet je oefenen en reflecteren kun je leren. De leerkrachten op deze nieuwe school brengen de kennis en vaardigheden van de Positieve Psychologie in de onderwijspraktijk: ze kijken vooral naar wat je wél kunt. Anders Wijs doet recht aan ieder kind en creëert de creatieve dwarsdenkers die de wereld van nu vaak nog ontbeert: we hebben immers alle prachtige, unieke kwaliteiten nodig in de wereld van morgen. Een onderwijsconcept dat recht doet aan het Hoofd (m.b.v. moderne leermethoden, o.a. leren-leren en mind-mapping) het Hart (uitgebreide sociaal-emotionele lessen die in verschillende vakken naar voren zullen komen) en Handen (Brede talentontwikkeling: een praktische, uitgewerkte én uitgebreidere versie dan de huidige M.I. theorie van Howard Gardner, ik maak gebruik van maar liefst 10 intelligenties, : deze talenten worden vertaald naar een modern lessenpakket in het basisonderwijs waarin alle talenten op een verrassend eenvoudige wijze tot hun recht zullen komen). Levenslessen zijn een integraal onderdeel binnen het onderwijs, daarin komen grote wereldzaken en 'kleine' persoonlijke dingen aan bod. Kennis en ervaring opdoen op het gebied van computers en het ontwikkelen van mediawijsheid is tevens een must, maar wel op een zeer verantwoorde wijze binnen het geheel.

In dit type onderwijs wordt tevens gebruik gemaakt van alle aanwezige talenten binnen en buiten de school. Leerkrachten zullen op basis van hun specifieke kwaliteiten worden aangenomen (om diversiteit in het talentaanbod te waarborgen) en mogen deze kwaliteiten ontwikkelen, ouders worden bij aanname van de leerlingen gevraagd om hun unieke kwaliteiten voor een onderling af te stemmen periode in te zetten binnen de school. Externe bedrijven en instellingen zullen ook op een prachtige, aanvullende manier betrokken worden in de onderwijsrealiteit.

Copyright @ Omdat ik zelf bedenkster ben van het gedachtengoed van dit volledig uitgewerkte onderwijsconcept (een unieke mix van 4 bestaande theorieën in een nieuwe jas) , is mijn info op deze publieke site vooralsnog summier. Daarnaast wil ik bij deze graag vermelden dat ik bezig ben met het schrijven van het boek 'Anders Wijs', een boek dat beschrijft waarom onderwijsverandering juist nu zo hard nodig is, wat dit totale concept inhoudt en hoe dit idee hét positieve antwoord is op onze complexe maatschappij met al haar uitdagingen. Ook voor de toekomst. Hierbij vermeld ik d.d. 14-08-2015 dat ik zowel de naam van mijn boek, als mijn concept als recht van eerste bedenker wil beschermen. Creatief gedachtengoed is immers uiterst waardevol in deze tijd;-)

Initiatiefnemers

Ik ben Jellie de Roos- de Jong. Een bevlogen onderwijsvernieuwer. 22 jaar heb ik me in toenemende mate verbaasd als leerkracht in het reguliere basisonderwijs. Ik miste het evenwicht tussen Hoofd, Hart en Handen zo erg als leerkracht, dat ik besloot de schoolleidersopleiding te volgen om deze gewenste veranderingen waar te kunnen maken. Deze opleiding heb ik in 2014 succesvol af kunnen ronden. Onder mijn leiding is de school waar ik werkte, Talentenschool geworden. Een heerlijke ontwikkeling die smaakte naar meer. Nu is het mijn missie, met mijn onderwijsadviesbureau SoftFocus, deze vernieuwende kennis en ervaringen te verbreden naar andere scholen die ook verschil willen uitmaken in onderwijsland. Ik doe dat met behulp van mijn nieuwe schoolconcept 'Anders Wijs'. Een totaalconcept, één die op praktisch toepasbare wijze gebruik maakt van alle aanwezige talenten binnen en buiten de school. Een school die recht doet aan onderwijs, onderwijzers en vooral aan alle kinderen!

Oproep

Bevlogen onderwijsspecialisten in het peuter- basis en voortgezet onderwijs om mijn concept 'Anders Wijs' breder neer te zetten.

juliarosedejong[at]icloud.com