Bedankt voor je stem!

836

Stemmen

PLAN #69
PLAN DOOR NAAR DE KRAAMKAMER!
’De Alan Turing School’
— Ebel Kemeling

Omschrijving

De Alan Turingschool wil leerlingen opleiden voor het wereldburgerschap in een geglobaliseerde, digitale wereld. De school biedt onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leerlingen kunnen van kleuter tot en met hun diploma de school bezoeken. Leerlingen die kunnen versnellen, kunnen overstappen naar een hogere klas én toch op dezelfde school blijven, terwijl leerlingen die iets langer nodig hebben om een bepaald niveau te bereiken hiervoor de tijd en begeleiding kunnen krijgen. Vakdocenten muziek, bewegingsonderwijs en Engels worden in de hele school ingezet. Voor het vak Engels is de ambitie is om uitstromende leerlingen voor te bereiden op het Cambridge First Certificate of English.

De school is 50 weken per jaar geopend, van 8-22 uur. De school biedt tal van voor- en naschoolse activiteiten, die aansluiten bij het thematische aanbod. We werken nauw samen met sport- en cultuurinstanties. De school staat in een omgeving waar intensief contact mogelijk is met diverse instellingen en bedrijven. Het Marineterrein zou een heel geschikte locatie zijn.

De leerkrachten van de Turingschool houden, bijvoorbeeld door middel van formatieve evaluatie, een vinger aan de pols en hebben een breed palet aan strategieën om te checken of leerlingen de doelen op korte, middellange en lange termijn halen, en sturen waar nodig bij. In professionele leergemeenschappen (PLG’s) werken leerkrachten intensief samen om hun eigen denken en handelen op een steeds hoger niveau te brengen, vanuit de volgende filosofie:

• Leerkrachten weten welke strategieën werken en passen deze strategieën herhaaldelijk en consequent toe.

• Het is, als het leren niet lukt, nooit de schuld van de leerling.

• Het gaat op de Turingschool niet om lesgeven, maar om leren.

Dit betekent dat de leerkrachten op de Turingschool allemaal academisch zijn geschoold en zich blijven ontwikkelen. Door middel van contacten met organisaties buiten de school worden actuele ontwikkelingen en uitdagingen voor het onderwijs, zoals artificiële intelligentie, robotica en ondernemerschap , in het onderwijsaanbod meegenomen. Onze ambitie is om binnen 5 jaar in de top-10 van best-presterende Amsterdamse scholen te komen. Versnellen is geen uitzondering, maar past bij de visie van de school op excellent onderwijs. Er bestaat intensief contact met een aantal middelbare scholen, waar leerlingen lessen kunnen volgen die passen bij hun denk- en werkniveau. Anderzijds is er ruimte voor kinderen om met meer tijd en meer oefening dezelfde doelen te halen. Naast gedegen onderwijs in de kernvakken taal, lezen en rekenen, wordt er op de Turingschool thematisch onderwijs gegeven. Kinderen leren meer en onthouden nieuwe lesstof beter als in zinvol verband wordt geleerd. De Turingschool haakt aan bij maker education. Niet als doel op zich maar als een middel om kinderen breed op te leiden en hen voor te bereiden op the Robotic Age. Evenzo zal er in het lesaanbod aandacht zijn voor het leren programmeren.

Initiatiefnemers

Martin Bootsma is leerkracht en onderwijscoördinator op de A. Bekemaschool in Duivendrecht. In 2011 was hij Leraar van het Jaar in het po. Hij is redactievoorzitter van het onderwijsvakblad JSW en was lid van de jury Excellente Scholen. De Alan Turing school biedt Martin de mogelijkheid om zijn ideeen waar te maken. Ayden Cihangir kwam op zijn 18e naar Nederland om wiskunde te studeren. Hij ontwikkelde de methode Foutloos Rekenen, die verbluffende resultaten heeft. Binnen de school is hij verantwoordelijk voor het rekenonderwijs.

Erik van Bruggen is partner van BKB, en een bekend politiek strateeg en bedenker van campagnes. Hij speelt een rol in verschillende maatschapelijke organisaties. Binnen het team speelt hij de rol van strateeg en aanjager.

Ebel Kemeling is adviseur en serieel ondernemer, met name in sterk gereguleerde markten. Daarnaast is hij bestuurder bij verschillende organisaties. Binnen het team vervult hij de rol van business planner en financieel specialist.