Bedankt voor je stem!

23

Stemmen

PLAN #76
’'De Ontdekkers', een school waar je alles leert om je hart te kunnen volgen.’
— Mirjam Berkhout en Ineke van Woensel 

Omschrijving

WE NEMEN JE MEE NAAR 12 JULI 2024. Een nieuwe lichting kinderen neemt afscheid van basisschool De Ontdekkers. De zaal zit vol ouders, broers en zussen. Alle achtste groepers presenteren zichzelf. Natuurlijk zijn ze zenuwachtig, maar ook heel zelfbewust. Ze weten van zichzelf hoe ze in elkaar zitten, wat ze hebben geleerd, wat hun sterke punten zijn en hoe ze die kunnen inzetten. Elke presentatie heeft drie onderdelen: dit ben ik, dit kan ik en dit is wat ik wil. De zaal luistert geboeid. Verbazing alom. Dat kinderen van 11 of 12 jaar oud dit kunnen!

Wij weten zeker dat ze dat kunnen. En wij hebben een droom. Een school waar kinderen niet alleen taal en rekenen leren, maar ook zelfkennis en leervaardigheden opdoen. Dat ziet er zo uit:

ELKE LEERKRACHT HEEFT DRIE ROLLEN: die van instructeur, van trainer en die van coach. Leerkracht Paul in zijn rol als instructeur stelt Jos uit groep 7 voor om door te gaan met de lessenserie het Heelal die ontwikkeld is voor de brugklas . Om goed te kunnen starten legt hij de basisbegrippen van het eerste thema uit. Jos gaat enthousiast met de opdrachten aan het werk. Als trainer bespreekt Paul met Jos de opdrachten en na zijn feedback oefent ze de nieuwe vaardigheden. De coach Paul kijkt met Jos terug op het leerproces. ‘Wat heb je geleerd? Waar ging het goed? Hoe kwam dat? Waar kun je dat nog meer inzetten?’ Jos leert gedurende haar schooltijd, welke manier voor haar bij een bepaald leerdoel het beste werkt. Ze leert vaardigheden waar ze haar hele leven mee verder kan.

ELK KIND WERKT VANUIT EEN PERSOONLIJK LEERPLAN. Joep maakt iedere 10 weken met ouders en leerkracht samen zijn eigen leerplan. In een bijeenkomst wordt teruggekeken op de vorige periode. Wat ging goed en waarom? Wat kan beter? Zo maakt Joep zijn plan voor de komende periode. Wat ga ik leren? Hoe gaat ik dat doen?

IEDEREEN ZIT VOL AMBITIE. Elke dag is de vraag hoe je nog beter leert leren, op welk gebied dan ook. Het maken van de lunch en het zelf organiseren van de schoolreis zijn uitdagende opdrachten. Paul bereidt samen met andere leerkrachten zijn lessen voor, ze kijken bij elkaar in de klas en evalueren samen. Jos en Joep geven, net als de andere leerlingen, de leerkrachten feedback op wat ze leren en hoe dat gaat. Samen gaan ze voor kwaliteit.

DE DEUR IS 50 WEKEN PER JAAR OPEN. Leren stopt niet omdat het 15 uur is of omdat er een schoolvakantie gepland staat. Voor Jos, Joep en de anderen is hun school elke werkdag van 8 tot 18 uur open. Zij en hun ouders bepalen samen wat voor hen de beste schooltijden zijn.
Door de schooltijden uit te breiden, is er ruimte voor een breed aanbod. Je kan als kind pas al je talenten ontdekken en ontwikkelen als je in aanraking komt met alles wat het leven te bieden heeft. Op onze school is er tijd voor koken, films maken, filosoferen, tuinieren, programmeren en timmeren.

En dit is nog maar het begin.

DE ONTDEKKERS is een school waar je alles leert wat je nodig hebt om je hart te kunnen volgen.

Initiatiefnemers

Onze samenwerking is onze kracht. We zijn heel verschillend. Bijvoorbeeld in leeftijd (eind 50 en midden 30), in persoonlijkheid (een denker en een doener) en in thuissituatie (kinderen net het huis uit en nog middenin de basisschooltijd). We hebben heel verschillende kwaliteiten, die we goed weten te benutten.

Gemeenschappelijk hebben we onze liefde voor het onderwijs. We hebben met heel veel plezier jaren voor de klas gestaan en geven nu leiding in het basisonderwijs in de grote stad.

Over het allerbelangrijkste zijn we het meer dan eens: onze droom voor het onderwijs van de toekomst. Bij ons is 1+1 echt 3 en zo wordt onze nieuwe school meer dan een goed idee!

Ineke van Woensel en Mirjam Berkhout