Bedankt voor je stem!

1074

Stemmen

PLAN #37
’De Wijde Blik: kleinschalige, vernieuwende vrijeschool in natuurrijke omgeving boordevol levende ervaringen.’
— Florien van den Breemer

Omschrijving

De Wijde Blik gaat uit van een beproefd onderwijsconcept dat al bijna 100 jaar bestaat en wereldwijd nog altijd groeiende is. In Nederland is de vrijeschool wat ons betreft aan vernieuwing toe. Door de vele tradities en vaste vormen enerzijds en de veelheid aan regels vanuit de overheid en de angst voor de onderwijsinspectie anderzijds, kan het kind niet meer centraal staan en verliest het motto ‘worden wie je bent’ aan betekenis.

Op De Wijde Blik zijn de klassen daarom kleiner en ontwerpt de leerkracht zijn eigen lessen, afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen. Het Vrije School leerplan en de menskunde uit de antroposofie vormen de leidraad voor het dagelijks onderwijs. In de ochtend krijgen de kinderen periode-onderwijs waarin gedurende een aantal weken een bepaald vak centraal staat. We verdiepen ons met hoofd, hart en handen in de wereld van de taal, getallen, planten, dieren en mensen. Ervaringsgericht leren staat centraal; leren door te doen en te ontdekken.

De ontwikkeling van de kinderen volgen we aan de hand van portfolio's in plaats van cijfers. Zodat het kind zijn eigen norm blijft en het mag gaan over zijn individuele leerproces.

In de middag krijgen de kinderen de tijd voor hun eigen initiatieven. Kinderen leren hierdoor hun intrinsieke motivatie kennen en in praktijk te brengen. Op deze manier zorgen we ervoor dat het innerlijk kompas van kinderen in tact blijft en zij later hun eigen unieke bijdrage kunnen leveren aan de wereld.

De kinderen worden deskundig begeleid bij hun eigen initiatieven, vergelijkbaar met het leermeester - gezelprincipe. Zo zullen er naast de leerkrachten ook kunstenaars en ambachtslieden op school aanwezig zijn die de kinderen begeleiden. Of de kinderen lopen ergens stage. De verbondenheid met de wereld en het leren aan het echte leven, wordt daarmee bewerkstelligd.

We gaan werken met het concept van de ’bewegende klas’. Hier vind je geen vaste opstelling met tafels en stoelen, maar maken we met banken en kussens steeds weer een passende, uitdagende leeromgeving. Op deze manier leren kinderen vanuit beweging en breng je beweging in het leren.

De Wijde Blik zal gevestigd zijn in een groene omgeving en in een ecologisch gebouw. De kinderen werken in de biologische moestuin, verzorgen de aanwezige dieren, bakken hun eigen brood en werken in de boerderijwinkel. Kinderen leren zo niet alleen over het leven, ze raken er werkelijk mee verbonden.

Wanneer leerkrachten en ouders samenwerken om het kind zo goed mogelijk te begeleiden, kan het kind zich optimaal ontwikkelen. Dat begint bij een gedeelde pedagogische visie. We zien ouderbetrokkenheid dan ook als pedagogisch partnerschap.

Alleen buiten het systeem van gesubsidieerd onderwijs is er nog vrijheid van onderwijs. Wij denken dat de tijd rijp is om binnen het gesubsidieerde onderwijsaanbod scholen toe te laten die vanuit een eigen visie onderwijs geven.

Initiatiefnemers

Wij zijn 3 Vrijeschool-leerkrachten en 2 ondernemende ouders. Lisa Wade (presentator Het Klokhuis, Vroege Vogels, columnist Ouders van nu): inmiddels ben ik zelf moeder en mijn maag draait zich om bij het idee haar weg te brengen naar een plek waar ze moet spelen op een stuk beton en waar ze binnen op een stoel moet zitten, terwijl ze leert over de wereld om haar heen. Florien van den Breemer: een combinatie van gedegen lessen en ruimte bieden aan kinderen voor hun eigen initiatieven is voor mij het ideaal. Susannah van Asch-Yasuda: op school merk ik dat de groepen te groot zijn. Ik wil de individuele kinderen met meer aandacht kunnen volgen en samen met hen ontdekkingen kunnen doen zonder vastomlijnde eisen van buitenaf. Mark van Asch: ik vind het belangrijk lessen te ontwerpen die echt zijn en zinvol. Marije Ehrlich (Oprichter Het Kleine huis en VrijOnderwijs.nl): als ouder van vier dochters in uiteenlopende leeftijden zag ik de gevolgen van het doodregelen van het onderwijs.

Oproep

Ouders, leerkrachten en andere mensen die interesse hebben, kunnen contact met ons opnemen.

vrijeschooldewijdeblik[at]gmail.com