Bedankt voor je stem!

125

Stemmen

PLAN #24
’Het gaat ViaSchool’
— Marjoke Hinnen

Omschrijving

QUICK READ. VIASCHOOL IN HET KORT. DE TRANSITIE IN LEREN EN ONDERWIJZEN.

Een school met lef. Met een lokale, duurzame insteek waar leerlingen, docenten en het bedrijfsleven samen leren en samen werken. Een school waar oefenen en proberen in een veilige omgeving heel erg belangrijk wordt gevonden, waar fouten gemaakt mogen worden, want wie leert er nou niet van gemaakte fouten? Een school waar iedere leerling tot zijn of haar recht komt. Waar we uitgaan van een natuurlijke nieuwsgierigheid. Waar actuele vragen stellen de basis voor het leren vormt. Een school waar je niet in een hokje wordt geplaatst, maar op je eigen niveau werkt. En dat niveau is niet statisch. ViaSchool werkt met actuele thema's, zoals bijvoorbeeld 'migratie', 'bionica' of 'film, literatuur en games'. Elk thema bestaat uit een context gebonden kennislijn en een projectlijn. De afzonderlijke vakken van de kennislijn kunnen per thema worden afgesloten worden op niveau 1, 2 of 3. Inzet wordt beloond; successen worden gevierd. Een school die je verantwoordelijkheid leert te nemen en te dragen. Een school die het leren, op elk niveau en op elke leeftijd, onlosmakelijk verbonden ziet met de praktijk. Elk project is authentiek en relevant voor alle deelnemende partijen. Daarom biedt ViaSchool leerlingen de mogelijkheid om op sommige projecten aangenomen worden. Uiteraard worden leerlingen betaald.

ViaSchool is een ambitieuze school voor nieuwsgierige leerlingen die hun eigen standaarden voor succes leren te formuleren. Hierom zijn wij voor maatwerk diploma's die het resultaat zijn van het vaardig kunnen toepassen van kennis.

We kunnen echt maatwerk leveren op het moment dat de urennorm niet schoolgebonden, maar leerlinggebonden is. Zo kan een leerling, na het behalen van een verplicht basisniveau (resultaat en niet leeftijdgebonden), samen met de mentor, coach en/of de decaan zelf bepalen waar hij/zij zijn opleiding verder wil vorm geven. Dit zorgt voor een natuurlijke specialisatie bij leerlingen, maar ook bij scholen en docenten omdat de nadruk van onderwijsprogramma's op de inhoud komt te liggen. Bekostiging vindt niet op basis van diplomaresultaat, maar op basis van het aantal ingeschreven leerlingen.

We leggen de lat hoog, maar moet ook tijd zijn voor 'een chilling'. Want naast focus en verdiepen is ontspanning noodzakelijk. Wie krijgt er geen goede ideeën onder de douche, op de fiets of tijdens het sporten? Om zo vrij te kunnen zijn in het leren hebben we, naast hele heldere kaders, geïnspireerde en kundige docenten/begeleiders/projectleiders/leerlingen ook vrijwilligers en ‘ de stad’ nodig.

ViaSchool kent slechts twee regels: inzet en aanwezigheid. Daarover bestaat geen discussie. Wij durven te vertrouwen op elkaar en op elkaars lerende vermogen. Natuurlijk dienen we kritisch te zijn op taakverantwoordelijkheid, maar nog belangrijker is het kritisch te zijn op het behouden van onze uitgangspunten, onze cultuur. We gaan ViaSchool het leven tegemoet.

Initiatiefnemers

Marjoke Hinnen: docent, historicus en onderwijskundige. Chris Kremer: docent en onderwijskunidge. Lotte van Oorsprong: docent, jong en vol (goede) ideeën.
Samen vullen wij elkaar aan. Dat willen we ook voor onze aspirant leerlingen. facebook: ViaSchool email: viaschool.amsterdam@gmail.com

Steun ons.

Tot ziens ViaSchool.