Bedankt voor je stem!

279

Stemmen

PLAN #86
PLAN DOOR NAAR DE KRAAMKAMER!
’KLEIN AMSTERDAM - leren in de tussenruimte’
— Eva Vesseur, Floor Lamet, Marco Dekker, Rick Amado, Judith Fischer 

Omschrijving

Klein Amsterdam
Leren in de tussenruimte.

Amsterdam, smeltkroes van de wereld, met in het midden een basisschool: Klein Amsterdam. Geen gewone school, maar een school met een tussenruimte. In de tussenruimte smelten school, thuis en de stad samen. De tussenruimte maakt ontmoetingen mogelijk waar experiment, cocreatie, leren, innovatie, persoonlijke ontwikkeling en kruisbestuiving plaatsvindt. Een concept en een fysieke plek in het hart van de school waardoor leerkrachten en leerlingen elkaar inspireren en waar ze kennismaken met alles wat Amsterdam te bieden heeft. De tussenruimte maakt van Klein Amsterdam een school die de dynamiek van de wereld vertaalt naar een veilige leeromgeving. Klein Amsterdam werkt samen met Google for Education, het EdTechtTeam, Moonshots for Education, Amsterdam Sharing City project en THNK Amsterdam School for Creative Leadership. Ilja Klink en Berit Mastenbroek zijn betrokken als adviseurs.

De tussenruimte.

Een fysieke ruimte waar school opgaat in de stad en andersom. Van ouders, van elkaar, kunstenaars, ondernemers en culturele instellingen leren leerlingen in de tussenruimte over levensechte onderwerpen. De leerlingen ontmoeten elkaar vak - en groepsoverstijgend en werken samen. Een pop-up koffiehuis gerund door ouders, een spreker met een bijzonder verhaal, een gaarkeuken, een rommelmarkt, concerten, exposities, een mediaruimte. De tussenruimte geeft niet alleen leerlingen, maar ook leerkrachten inspiratie en ruimte om zichzelf te ontwikkelen.

Onderwijs en cocreëren.

Het schoolteam ontwikkelt het onderwijs met partners zoals de Amsterdamse PABO’s het Conservatorium, Fablab’s en ouders waardoor ze inzicht hebben in het aanbod en de leerdoelen. Leerlingen leren hoe je met elkaar omgaat, ontwikkelen eigen interesses en talenten, vormen hun persoonlijkheid en leren door te doen via levensechte thema’s.

De stad.

De tussenruimte vervult een maatschappelijke, verbindende rol die aansluit bij deze tijd, de participatiesamenleving en de deeleconomie. De rijkdom van de stad wordt ingezet in het curriculum en maatschappelijke tendensen worden omgezet in levensechte leersituaties waardoor leren relevant, tastbaar en dynamisch wordt. Het verbinden van het basisonderwijs met het Amsterdamse stadsleven draagt bij aan het leerproces. Het cultiveren van een eigen Amsterdamse identiteit om vandaaruit de wereld te ontdekken.

Burgerschap, kunst en cultuur.

Sociale samenhang is een belangrijke voorwaarde voor burgerschapsvorming. De bijdrage van scholen aan de ontwikkeling van kinderen is het meest effectief wanneer ze plaatsvindt in samenhang met anderen. Voor cultureel burgerschap, met kunsteducatie als belangrijk onderdeel, wordt gefocust op partnerschappen in de kunst- en culturele sector.

Klein Amsterdam is een school die Amsterdammers voortbrengt die zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun buurt en de stad.

Initiatiefnemers

Onze Nieuwe School - en een vleugje synchronicity - bracht vijf mensen samen die tezamen het creatieve team van Klein Amsterdam vormen. Marco Dekker (schoolleider), Floor Lamet (leerkracht), Eva Vesseur (Het Educatiebureau), Rick Amado (creatief ondernemer) en Judith Fischer (projectleider) delen de wens om voor de stad Amsterdam een mooi, spannend en toekomstgericht alternatief naast het bestaande basisonderwijs te ontwikkelen.

Bijzondere dank zijn wij verschuldigd aan Anne Miltenburg (design), Steffie Verstappen (copy), Ilja Klink (advies), Berit Mastenbroek (advies), Hanzo van Beusekom (advies), Pieter van de Glind van Share NL (advies), Bas Verhart van THNK (advies), Google for Education, het EdTechtTeam en Moonshots for Education en THNK Amsterdam School for Creative Leadership.