Bedankt voor je stem!

15

Stemmen

PLAN #77
’Non scholae sed vitae: het Ontwikkelhuis. Je leert niet voor school, maar voor het leven.’
— Saskia Knoop

Omschrijving

NON SCHOLAE SED VITAE

Het plan voor onze nieuwe school in Amsterdam heeft als titel “Non scholea sed vitea: het Ontwikkelhuis”. Je leert niet voor school, maar voor het leven.

HET ONTWIKKELHUIS

De stip op de horizon is “het Ontwikkelhuis”.

De nu bestaande scheiding van organisaties en instellingen is verdwenen. Geen aparte scholen, kinderopvangorganisaties, sportclubs, muziekscholen en theaterscholen meer, maar één plek die het kind begeleidt in zijn/haar ontwikkeling.

De mens staat centraal. In het Ontwikkelhuis wordt vanuit één ontwikkelvisie een diversiteit van leer- en ontwikkelmogelijkheden aangeboden. De basis wordt gevormd door een doorgaande ontwikkellijn van 0 jaar tot en met het eindexamen (15 jaar t/m 18 jaar) vanuit het karakter en de competenties die elk kind in zich heeft.

De verschillende functies zijn bij elkaar gehuisvest; een campus als onderdeel van de samenleving. Het Ontwikkelhuis staat midden in de maatschappij, en maakt onderdeel uit van de maatschappij: het Ontwikkelhuis is de maatschappij.

De kracht van het Ontwikkelhuis ligt in de breedte van de visie in combinatie met de pragmatische insteek om het plan daadwerkelijk te realiseren

CENTRALE ASPECTEN

Het Ontwikkelhuis:

• Waar het gaat om ontwikkeling: karakter, competenties en kennis staan centraal.

• Waar het kind en de volwassene zich geborgen, herkend en erkend voelen.

• Waar je je ontwikkelt, en leert voor het leven: iedereen mag zijn en worden wie die is.

• Waar jong en oud dagelijks van 8.00u tot 23.00u kunnen verblijven.

• Waar leren en samenwerken essentieel zijn.

• Dat open staat voor kinderen van 0 t/m 18 jaar en ruimte biedt aan de hele maatschappij; een leven lang ontwikkelen.

• Dat midden in de maatschappij staat: ouders, verzorgers en ouderen zijn ook gedurende de schooldag betrokken.

• Dat geen grenzen meer kent tussen aparte organisaties, en afstapt van vaste patronen en ingesleten gewoontes.

SAMENWERKING

Door de spil in de maatschappij in combinatie met de organisatorische samenwerking wordt budget gegenereerd. De benodigde ruimte kan efficiënt gebruikt worden (dubbel gebruik). Personele inzet kan efficiënt worden ingezet, ook in combinatie met inzet van de maatschappij: ouders, verzorgers en ouderen. Het hiermee gecreëerde budget kan ingezet worden voor een hogere kwaliteit van het ontwikkelaanbod en voor een hogere kwaliteit van de huisvesting.

Initiatiefnemers

OVER MIJZELF Ik ben Saskia Knoop (38), een Delftse ingenieur, moeder van twee schoolgaande kinderen, directeur/eigenaar van een middelgroot vastgoedadviesbureau (25 mensen) VKZ in Bilthoven, bestuurder van een kinderopvangorganisatie en bovenal een vrouw met: • Passie voor mensen, kinderen en Amsterdam. én • Visie op ontwikkeling, ontplooiing, onderwijs en opvoeding binnen onze maatschappij.

ACHTERGROND Tijdens mijn studententijd was ik actief als studentlid van de Faculteitsraad. In 1999-2000 was ik een jaar lang fulltime bestuurslid van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en behartigde de belangen van studerend Nederland. Ook na mijn studie ben ik actief gebleven in het onderwijsveld. Ik maakte deel uit van de Commissie Franssen (verantwoordelijk voor invoering accreditatie in Nederlandse Hoger Onderwijs) en ben onder meer bestuurslid bij een kinderopvangorganisatie. Ik ben een maatschappelijk betrokken en bevlogen ondernemer, en heb de drive dit plan te laten slagen.