Bedankt voor je stem!

418

Stemmen

PLAN #50
’Onze nieuwe school is een Vmbo-kader Vrijeschool’
— Bas van der Tang, Marjolijn ter Kuile, Juliette Carchedi, Clementine Luder .

Omschrijving

Veel (jonge) kinderen bloeien op vanaf het moment dat zij van een ‘gewone’ school verhuizen naar een Vrije School. Maar als het moment komt dat zij naar voortgezet onderwijs moeten, en zij VMBO-Kader advies krijgen, moeten zij noodgedwongen naar een regulier VMBO, want in Amsterdam bestaat geen Vrije School VMBO-kader opleiding. Wij vinden het belangrijk dat er, óók voor kinderen met VMBO-K advies, mogelijkheid is tot doorleren op een middelbare Vrije School.

Onze speerpunten zijn:

• periode-onderwijs

• een uitgekiende dagopbouw met een afwisseling van leer-, ambachtelijke-en kunstvakken

• niet te vroeg specialiseren.

In het periode onderwijs staat, gedurende een aantal weken, één vak op het rooster, iedere ochtend weer, zodat één leraar jou in dat vak intensief kan begeleiden en je interesse groeit door aandacht, concentratie én eigen verwerking. Door een tijd lang iedere ochtend met hetzelfde vak te beginnen verbind je je echt met de stof. In plaats van iedere dag met een ander vak te beginnen wisselen wij pas na een paar weken van periode. Door een ritmische opbouw van de dag in hoofd- (leer-) en doevakken ontstaat een gezond evenwicht en kan je je optimaal ontplooien. Na de ochtend-periode-les staan vaste uren op het rooster die je besteedt aan het oefenen van de benodigde kennis voor het (eind)examen.

Op onze school hoeven de kinderen niet te kiezen op een leeftijd dat ze dat nog niet kunnen. Het Vrijeschool onderwijs staart zich niet blind op excellentie. Ieder kind is uniek en heeft vermogens en daar richten wij ons op. Wij bieden onderwijs waarbij iedere leerling de gelegenheid krijgt zich te ontwikkelen en zich geleidelijk van zijn eigen richting bewust te worden. De lesstof van het periodeonderwijs dient in de eerste plaats als een middel om die ontwikkeling te ondersteunen.

Wij zien ingeroosterde kunstvakken zoals handarbeid, muziek, toneel (c.q. euritmie) en tekenen als pijlers van ons onderwijs omdat je door deze vakken uitgedaagd wordt om méér- en andere- dingen uit jezelf te halen dan door de theoretische vakken. Ambachtelijke vakken en kunst vakken staan al op het rooster vanaf de bassischool. Deze vakken zijn bij uitstek geschikt voor kinderen die niet theoretisch zijn ingesteld. Het maakt dat kinderen met plezier en vertrouwen naar school gaan.

Initiatiefnemers

Bas van der Tang, leraar, Marjolijn ter Kuile, bedenker van dit initiatief, Clementine Luder en Juliette Carchedi, ouders.

Oproep

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het opstarten van een Vrije School VMBO-Kader-klas, waarbij ons streven is om deze klas draaiende te hebben voor schooljaar 2016-2017. Denkt u dat uw kind met VMBO-K advies zal gedijen bij Vrije school onderwijs? Geef u dan als geïnteresseerde op via www.kadervrijeschoolamsterdam.nl bij het kopje ‘aanmelden’.