Bedankt voor je stem!

43

Stemmen

PLAN #19
’Young Knowmads’
— Floris Koot

Omschrijving

“Earth is a space ship and we're all crew.”

YOUNG KNOWMADS

21e eeuws leren bevordert levendigheid, speelsheid en creativiteit. Vindt zo waar jij wil bijdragen.

YK is een school voor kinderen van ondernemers, activisten, doeners, zelfstandigen, moderne opvoeders, maatschappelijk bewusten en alle kinderen die helemaal niet blij zijn binnen het 'normale' systeem.

ONZE TOEKOMST STAAT OP HET SPEL

In onze toekomst en daarmee die van onderwijs staat iets groots op het spel. Voor vrede, voor een gezonde natuur, voor een eerlijke economie hebben we mensen nodig die beter luisteren naar hun diepere zelf, die meer bereid zijn een eigen pad te gaan, in samenhang met wat hun omgeving en de snel veranderende wereld nodig heeft. Vragen als: “Hoe reageer ik verantwoordelijk in een complexe situatie? Hoe blijf ik staan en bloei ik in een chaos? Hoe behoud en versterk ik mijn levendige en creatieve ik?” en als belangrijkste vraag: "Hoe draag ik bij aan een bloeiende wereld? Een wereld waarin ik, mijn naasten, mijn klanten, mijn samenleving en de natuur alle bloeien?"

ONZE SCHOOL ZIET LEERDOELEN ANDERS

Ken Robinson zei: “Hoe kun je kinderen voorbereiden op een toekomst die we nog niet kennen?” Daartoe heb je niet alleen kennis nodig, maar veeleer aanpassingsvermogen, sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen en heel helder hebben hoe jij je waarde voor de wereld tot beroep weet te maken.

ONZE SCHOOL ZIET PROGRAMMA ANDERS

Waarom remt een school überhaubt spelen!? De natuur heeft spel als de meest snelle en biologisch slimme manier van leren ontwikkeld. Het vergroot betrokkenheid, begrip en daagt meer uit om juist ook de basale dingen snel zelf te leren. Denk bijvoorbeeld aan hoe snel sommige kinderen Engels leren, om maar internationaal te kunnen gamen.

ONZE SCHOOL ZIET LEERLINGEN ANDERS

Waarom meet de CITO geen liefhebben, samenwerken, creativiteit, hulpvaardigheid, (eigen) wijsheid, speelsheid, doorzettingsvermogen? Juist die eigen kleur van sociale aspecten in ieder zijn de sleutels tot 'worden wie je bent'. Je eigen vuur en kwaliteiten moeten ontwikkeld worden, niet aangepast.

ONZE SCHOOL ZIET SCHOOL ANDERS

School is een gemeenschap, waar je participeert als lid, zoals je in de samenleving participeert. School moet meer zijn dan een plek die van de leerlingen het 'juiste' antwoord verwacht. Hier neem je deel, praat je mee, heb je inbreng.

AANPAK

Wij zetten vijf essentiële benaderingen van groei en leren centraal:

  1. Spelen: ons lerende wezen is speels, dus speel.
  2. Natuur: onze wezen in natuur, dus contact ermee essentieel voor balans.
  3. Kunst: onze werkelijkheid is diffuus, dus leer ondertonen uitdrukken.
  4. Samenleven: onze werkelijkheid is Ubuntu, dus leer samenleven.
  5. Wijsheid: voorbij kennis ligt begrip en wijsheid, leer zelf nadenken.

Onze aanpak is verder flexibel: richt zich naar kind, niet kind naar methode.

Lees verder in document in ontwikkeling. Onaffe ruwe versie geeft een goed beeld waar het heengaat!

Initiatiefnemers

Ik ben Floris Koot, vuurstarter van dit initiatief en momenteel zoekende naar medevormgevers, uitwerkers. Die zoek ik momenteel eerst onder eigen netwerk, vanwege de deskundigheid daarin.

Ik ben mede oprichter van www.Knowmads.nl, eerder van Kaospilots Nederland, OES www.openenterprisespace.org en ben actief in diverse netwerken voor nieuwe visies op Nederland, onderwijs en samenleving. Ik ben maatschappelijk uitvinder, die zich als een leek op gebieden stort waar de experts in boxjes te lijken denken. Zo heb ik nieuwe theater en dansmethoden, nieuwe pianolesmethode, nieuwe sport www.switchball.nl en meer ontwikkeld. Hier vind je mijn verzameling inspiratiebronnen voor ander onderwijs: https://www.pinterest.com/wayofthefool/change-education/

Oproep

Ik mis zeker organisatorische kracht en financiële kracht (mijn zwakte). Inhoudelijke krachten heb ik wel veel om me heen, doe dus (nog) geen docentsollicitiaties!

floris[at]knowmads.nl